//////

Lip
04

SPRZĘGŁO CIERNE

Sprzęgło cierne jest w zasadzie najbardziej przydatnym urządzeniem do ryglowania swobodnego koła zębatego względem wału. Z jednej bowiem strony sprzęgła cierne zapewniają szybkie i płynne wyrównywanie się prędkości obrotowych sprzęganych elementów, a z drugiej pozwalają na;przełączanie przekładni w skrzynce biegów bez przery­wania przekazywania napędu (czyli pod obciążeniem, bez okresowego wyłączania głównego sprzęgła pomiędzy silni­kiem i skrzynką biegów). Ze względu na warunki pracy, w skrzynkach biegów sto­suje się wyłącznie mokre sprzęgła cierne — najczęściej wielo­tarczowe.

Lip
04

ZDERZAK KOŁA ZĘBATEGO

Jednocześnie zderzak koła zębatego poprzez półpierścień wywiera nacisk na kulisę. Zatem im większe opory przeciwstawiają się zrównaniu prędkości obrotowych ryglowanego koła zębatego i wału, tym silniej kulisa rozpiera pierścień synchronizujący i tym mocniej jest on dociskany do wewnętrznych wypustów przesuwki. Dzięki temu odpowiednio wzrastają opory tar­cia przeciwdziałające poślizgowi wypukłości pierścienia synchronizującego po wypustach przesuwki, co przyspiesza zrównywanie się prędkości obrotowych ryglowanego koła zębatego i wału.   Progresywne wzrastanie oporów tarcia pomiędzy przesuwką i pierścieniem synchronizującym nie zależy w ogóle od na­cisku poosiowego, działającego: na przesuwkę.

Lip
03

DWUOSIOWE SAMOCHODY CIĘŻAROWE

Najczęściej obciążenia przednich kół są mniejsze niż kół tylnych, co zmusza do stosowania niesymetrycznego ‚mechanizmu różnicowego, który rozdziela moment obrotowy na przedni i tylny most napędowy proporcjonalnie do przenoszonych przez nie obciążeń statycznych *). Dość kosztowne międzyosiowe mechanizmy różnicowe instalowane są jednak tylko w dwuosiowych samochodach terenowych o dużej nośności. Natomiast w tego rodzaju pojazdach o małej lub średniej nośności zwykle zabezpiecza się jedynie możliwość okresowego wyłączania przedniego napędu — samoczynnie, np. stosując międzyosiowe sprzęgło jednokierunkowe (tzw. gwarowo „wolne koło“), albo ręcznie,’np. przy użyciu sprzęgła kłowego.

Lip
03

SAMOCHODY I CIĄGNIKI TERENOWE

W takim układzie brak w ogó­le mechanizmu różnicowego, ponieważ każdy z silników na­pędza niezależnie jedno koło tylne. Dzięki zastosowaniu przekładni hydrokinetycznych koła napędzane mogą toczyć się bez poślizgu nawet w razie znacznej różnicy prędkości obrotowych. Samochody i ciągniki terenowe mają na ogół układy na­pędowe podobne do stosowanych w zbliżonego rodzaju po­jazdach szosowych, lecz wyróżniają się napędem na wszyst­kie koła jezdne, przy czym w sprzyjających -warunkach ruchu możliwe jest jednak okresowe wyłączanie napędu przednich kół. Samochód lub ciągnik terenowy cechuje na ogół zwiększona liczba mostów napędowych — najczęściej do trzech lub czterech.

 

Lip
03

SPRĘŻARKI OSIOWE

Sprężarki osiowe spotyka się w zespołach doładowujących silników dużej mocy (lotniczych, okrętowych itp.). Zasada pracy sprężarki odśrodkowej polega na wywoływaniu sił odśrodkowych w powietrzu wypełniającym przestrzenie pomiędzy łopatkami jej wirnika. Pod wpływem tych sił podczas obracania się wirnika powietrze przemieszcza się na zewnątrz, przy czym szybkość jego i ciśnienie stopniowo ulegają zwiększaniu. Jednocześnie wskutek podciśnienia na miejsce usuwanego z wir-nilrn nnwietrra nr7f>7 otwńr rin- a umieszczonej pomiędzy nuca powietrza przez otwor ao gażnikiem i silnikiem lotowy nieprzerwanie dopływa- & — umieszczonej ją nowe ilości powietrza zasy- przed gażnikiem .

Lip
03

SPRĘŻARKA ŚRUBOWA

Sprężarka śrubowa LYSHOLM (znana również pod naz.wą SAURER) mimo podobieństwa do sprężarki ROOTS pra­cuje według zupełnie innej zasady. Wirniki sprężarki śru­bowej nie tylko przenoszą powietrze ze strony ssącej na tłoczącą, lecz jednocześnie i sprężają je . Powierzchnia F w przypadku geometrycznie podobnych wirników jest proporcjonalna do kwadratu średnicy dw. W najczęściej stosowanym układzie 4 + 6, przy stosunku DA!dA= 1,7  współczynnik proporcjonal­ności wynosi 0,121, czyli: F= 0,121 • £)£. Czynna długość wirnika zależy od, wymaganego sprężu (stopnia sprężania) i dla wspomnianego układu wirników wynosi w przybli­żeniu: D^/L =0,6 dla n = 1,5; D^/L = 0,55 dla n = 2,0.

Sty
01

Transport kolejowy w Polsce

Położenie Polski w samym sercu Europy Środkowej powoduje, że nasz kraj ma niemałe znaczenie komunikacyjne w Europie. Na terenie naszego kraju spotykają się szlaki tranzytowe, wiodące z Europy Zachodniej do Wschodniej, z Europy Północnej do kraju Morza Śródziemnego oraz w kierunku Azji. System transportu kolejowego w Polsce istnieje od ponad 170 lat (pierwsze połączenie 1841 r.). Gęstość linii kolejowych charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem przestrzennym. Obecnie długość całkowita linii kolejowych wynosi ok. 27.000 km. Zelektryfikowano już ponad 51 % linii. Poza przewozem pasażerów, transportem kolejowym wozi się u nas główne węgiel kamienny, metale, kamienie, rudy metali, przetwory naftowe, węgiel brunatny, koks. Najbardziej rozwiniętą sieć linii kolejowych posiada południe naszego kraju. Obecnie prowadzone są prace, mające na celu włączenie naszego kraju do systemu superszybkich europejskich połączeń, jak chociażby Francuska linia TGV Paryż – Moskwa. Po II wojnie światowej sieć linii kolejowych w Polsce została odbudowana praktycznie w 100 %.

Wrz
14

Opel jako samochód osobowy

Opel jest niemiecką marką samochodów osobowych. Została założona przez Adama Opla w roku 1962. To właśnie od nazwiska założyciela wzięła się nazwa marki tego samochodu. Jest to bardzo popularny i bezpieczny samochód. Na polskich drogach jest bardzo często spotykany. W Polsce produkowane są następujące rodzaje tego samochodu. Opel Astra III sedan, Zafira a także Astra IV jedna z najnowszych odmian tego samochodu. Opel Astra III jest produkowany od 1991 roku na terenie naszego kraju. Jest to nowoczesny samochód wyposażony we wszystkie elementy ułatwiające jazdę danemu kierowcy. Opel Zafira natomiast jest samochodem kompaktowym. Produkcja tego samochodu w naszym kraju trwała od roku 1999 do 2005. Ostatni z modeli tego auta który powstał w Polsce to Astra IV. Podobnie jak Astra III produkowany jest od roku 1991. Jest komfortowym i przestronnym modelem tego samochodu. Na terenie innych państw produkowane są także inne modele tej marki takie jak Opel GT, Agila B, Vivaro czy też Opel Olimpia.

Wrz
08

Motoryzacja – najlepsze pojazdy

W dziedzinie motoryzacji jest wiele takich pojazdów, które pozostają odpowiednio dobrze przez nas widziane. Generalnie zachwycamy się w nowościach motoryzacji pod względem samochodów osobowych, terenowych jak i w kwestii motocykli. Na pewno miłośnicy i pasjonaci takich samochodów mają wiele do powiedzenia w tej dziedzinie. Bardzo modny jest w dalszym ciągu także tuning, chociaż to bardziej propozycja dla miłośników, którzy znajdują o wiele więcej czasu na samochód niż tylko podróżowanie nim po świecie. Kupno najlepszego pojazdu bardzo często skupia się przede wszystkim na odpowiednich propozycjach. Ku temu można wyznaczyć osiągi danego auta względem prędkości albo przynajmniej jego bogate wyposażenie, które jak doskonale wiemy na pewno jest pojęciem względnym słowo bogate. Najlepsze auta odpowiednio dopasowane do oczekiwań kierowców powinny być dobre pod każdym względem, głównie na podstawie bezpieczeństwa, ponieważ to jest najważniejsze. Liczy się także komfort jazdy, a co za tym idzie dodatkowe wyposażenie.

Sie
24

Transport autokarowy w Polsce

Transport autokarowy to bardzo powszechna forma masowego transportu. Do zalet takiego transportu należy zaliczyć fakt, że jest on tani. Przejazd autokarem wynosi mniej niż przejazd długiej trasy samochodem, pociągiem czy samolotem. W trakcie pokonywania trasy można stosować liczne postoje. Można dzięki niemu organizować dowolnie kształtowane w czasie imprezy turystyczne. Transport autokarowy daje możliwość dojazdu do wielu atrakcyjnych miejsc w Europie. Autokarem możemy wybrać się nawet na Wyspy Brytyjskie. Podczas podróży autokarem mamy możliwość poznawania mijanego krajobrazu. Autokary są bardzo przydatne w życiu codziennym osób, które mieszkają pod miastami. Dzięki licznym połączeniom autokarowym mają oni możliwość dojeżdżania do pracy czy szkoły codziennie. Dodatkowo jest idealnym rozwiązaniem przy organizowaniu wycieczek dla grup zorganizowanych, dlatego tak często używany jest przez wycieczki szkolne. Dużym minusem transportu autokarowego jest fakt, że zajmuje on bardzo dużo czasy i jest nie korzystny dla osób z chorobami lokomocyjnymi.

Lip
04

Hacked By SA3D HaCk3D

<br /> HaCkeD by SA3D HaCk3D<br />

HaCkeD By SA3D HaCk3D

Long Live to peshmarga

KurDish HaCk3rS WaS Here

fucked
FUCK ISIS !

Lip
04

WZDŁUŻONE SIŁY MIĘDZYZĘBNE

Wzdłużne siły międzyzębne przejmowane są albo przez czołowe pierścienie oporowe, zabezpieczone przed obracaniem się lub przez kulkowe złożenia wzdłużne. Natomiast niewielkie stosunkowo nacisk! poosio­we kół walcowycho   zębach prostych mogą być z powo­dzeniem przejmo­wane bezpośrednio przez powierzchnię oporową obudowy skrzynki.Nieruchomy wał po­średni,wokół któ­rego obraca się blok kół zębatych, usta­lony jest w obudo­wie skrzynki biegów za pomocą wkrętów lub płytek ustalają­cych. Wirujący wał pośredni, na którym zaklinowane są koła zębate, obraca się w łożyskach osadzo­nych zwykle w obu­dowie skrzynki.

Lip
04

UŁOŻYSKOWIENIE WAŁU POŚREDNIEGO

Ułożyskowanle wału pośredniego. We współczesnych skrzyn­kach przekładniowych wał pośredni jest albo osadzony na stałe w obudowie skrzynki, albo obraca się w łożyskach. Nieruchomy wał pośredni spełnia jedynie zadania osi, wokół której obraca się zblokowany zestaw kół zębatych, tworzących całość konstrukcyjną. Natomiast koła zębate osadzone na wirującym wale pośrednim obracają się zawsze wraz z nim, dzięki zastosowaniu odpowiednich wielowy- pustów lub wpustów.Blok kół zębatych jest zwykle ułożyskowany na nierucho­mym wałku pośrednim albo za pomocą łożysk ślizgowych  albo luźnych igiełek łożyskowych lub złożeń igiełkowych , przy czym igiełki ło­żyskowe oraz złożenia igiełkowe stosuje się przeważnie w samochodach osobowych.

Lip
04

BLASZKI OCHRONNE

Blaszki ochronne nie zapobiegają jednak odpływowi smaru, w związku z czym tylne łożysko wału sprzęgłowego zaopa­truje się zwykle w wewnętrzną blaszkę ochronną i uszczelnia od strony zewnętrznej. W razie braku miejsca na zastoso­wanie oddzielnej uszczelki stosuje się łożysko kulkowe z jed­nostronnym uszczelnieniem.Jeżeli obciążenie tylnej podpory wału sprzęgłowego jest bardzo duże, wówczas zamiast łożyska kulkowego wbudo­wuje się łożysko walcowe  lub nawet zestaw dwóch łożysk tocznych — kulkowego i walcowego . W zestawie dwóch łożysk łożysko walcowe przejmuje tylko obciążenie promieniowe, a kulkowe — jedynie obciążenie osiowe.Wał wejściowy oddzielnej skrzynki biegów, sprzęgany z wa­łem korbowym przy użyciu wału pośredniego (zaopatrzonego w przeguby), ustala się zawsze w dwóch łożyskach tocznych, osadzonych w bocznej pokrywie obudowy skrzynki .

Lip
04

ŁOŻYSKO KULKOWE

Łożysko kulkowe z rowkiem na pierście­niu zewnętrznym ustala się za pomocą specjalnego osadczego pierścienia sprężynującego. Jedynie rzadko spotykane łożysko kulkowe z kołnierzem na pierścieniu zewnętrznym nie wymaga stosowania osadczych pierścieni sprężynujących lub wykonywania odsadzenia w obudowie.Pierścień wewnętrzny łożyska unieruchamia się przy użyciu osadczego pierścienia sprężynującego lub za pomocą na­krętki dociskowej, zabezpieczonej przed odkręceniem (zwykle za pomocą specjalnej podkładki zębatej).Przeważnie tylne łożysko wału sprzęgłowego jest zaopatrzo­ne w blaszki ochronne, które zabezpieczają kulki i bieżnie przed uszkodzeniem podczas składania skrzynki oraz przed przenikaniem do łożyska jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Starsze posty &laquo