Archive for Sierpień, 2012

PRZEŁĄCZENIE PRZEKŁADNI

Elektromagnetyczne sterowanie odległościowe skrzynki bie­gów polega na przełączaniu jej przekładni za pomocą elektro­magnesów służących jako siłowniki do okresowego włą­czania sprzęgieł klinowych  lub innych urządzeń do ryglowania względem wału, ułożyskowanych na nim, swobodnych kół zębatych. Włączanie biegu polega na za­mykaniu obwodu zasilania odpowiedniego elektromagnesu przy użyciu odpowiedniego włącznika przyciskowego. W okresie przepływu prądu przez uzwojenie danego elektro­magnesu utrzymuje ono w swym wnętrzu rdzeń elektro­magnesu, osadzony na drążku zakończonym rozpieraczem. Wskutek tego rozpieracz klinowy uniemożliwia zbliżenie się kulek do siebie i wyłączenie się sprzęgła klinowego.

ODRĘBNA GRUPA

Do odrębnej grupy należą mechaniczne skrzynki biegów z kolami zębatymi o osiach stałych, skonstruowane w sposób umożliwiający przełączanie przekładni pod obciążeniem, czyli bez przerywania przenoszenia napędu (bez wyłączania sprzęgła na okres zmiany biegów). Tego rodzaju skrzynki biegów wyróżniają się najczęściej zastosowaniem sprzęgieł ciernych (np. ZF MEDIA) lub sprzęgieł elektromagnetycz­nych (np. SMITH) i są zwykle zaliczane do zespołów pół­automatycznych lub automatycznych . Rozwój konstrukcji mechanicznych skrzynek przekładnio­wych polega między innymi na zmniejszaniu ich wymiarów i ciężaru, co przyczynia się do rozpowszechniania specjal­nych metod łożyskowania obracających się elementów skrzy­nek biegów.