Archive for Wrzesień, 2012

MECHANICZNE STEROWANIE

Mechaniczne sterowanie odległościowe skrzynki biegów jest obecnie najbardziej rozpowszechnione, przy czym wybierak znajduje się pod kołem kierownicy  lub w po­krywie skrzynki biegów . Jeżeli wy­bierak jest umieszczony w obudowie umocowanej na kolumnie kierownicy lub w desce rozdzielczej, do włączania pierwszego i tylnego biegu oraz drugiego i trzeciego biegu służą oddzielne cięgła .Kiedy natomiast wybierak wbudowany jest w pokrywie skrzynki biegów, stosowane są również dwa cięgla, przy czym jedno służy do przesuwania, wybieraka, drugie zaś do jego przekręcania (włączania biegu).

ZALETA UKŁADU

Zaletą takiego układu jest możliwość zastosowania linki BOWDENA do przesuwania wybieraka.Przeważnie siłownik nadciśnieniowy służy jako urządzenie wspomagające, które uwiełokratnia nacisk cięgła mecha­nicznego układu przeniesienia . Dzięki temu w razie niedomagania instalacji pneumatycznej kierowca ma nadal możność przełączania przekładni w skrzynce biegów, oczywiście kosztem odpowiednio zwiększonego nacisku na dźwignię zmiany biegów.Pneumatyczne sterowanie odległościowe, w którym dźwignia lub przyciski zmiany biegów sterują jedynie działanie nadciśnieniowego silnika uruchamiającego mechanizm prze­łączania przekładni, spotyka się dość rzadko, głównie w pre­selekcyjnych lub półpneumatycznych skrzynkach biegów dużych pojazdów drogowych.