Monthly Archives: Wrzesień 2012

ODRĘBNA GRUPA

Do odrębnej grupy należą mechaniczne skrzynki biegów z kolami zębatymi o osiach stałych, skonstruowane w sposób umożliwiający przełączanie przekładni pod obciążeniem, czyli bez przerywania przenoszenia napędu (bez wyłączania sprzęgła na okres zmiany

WAŁ SPRZĘGŁOWY

Wał sprzęgłowy w kierunku wzdłużnym jest zwykle ustalony przez swe łożysko tyl­ne, osadzone w obu­dowie skrzynki biegów. Przedni koniec wału sprzęgłowego obraca się przeważnie w jednorzę­dowym łożysku kulko­wym, często zaopatrzo- nymwpierścieńochron- •

PRZEDNIE ŁOŻYSKO

Niekiedy przednie łożysko wału sprzęgłowego wymaga okresowego smarowania, np. przez smarowniczkę wkręconą w wieniec koła zamachowego. Tylny koniec wałka sprzęgłowego ustala zwykle kulkowe łożysko jednorzędowe . Zależnie od sposobu osadzenia w obudowie

ŁOŻYSKO KULKOWE

Łożysko kulkowe z rowkiem na pierście­niu zewnętrznym ustala się za pomocą specjalnego osadczego pierścienia sprężynującego. Jedynie rzadko spotykane łożysko kulkowe z kołnierzem na pierścieniu zewnętrznym nie wymaga stosowania osadczych pierścieni sprężynujących lub