Archive for Październik, 2012

DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW

Dźwignia zmiany biegów osadzona jest najczęściej pod kołem kie­rownicy, na jej kolumnie lub w desce rozdzielczej, czyli w pewnej odległości od skrzynki biegów. Dźwignia zmiany biegów uruchamia mechanizm przełączania przekładni za pomocą układu dźwigni i cięgieł lub przez układ pne­umatyczny, hydrauliczny lub elektromagnetyczny. Stero­wanie odległościowe zapewnia dużą swobodę w wyborze miejsca wbudowania dźwigni zmiany biegów, a ponadto pozwala na lepsze wykorzystanie miejsca we wnętrzu nad­wozia niż w razie sterowania bezpośredniego — np. umożli­wiając wygodne siedzenie dwóch pasażerów obok kierowcy (na przednim siedzeniu).

MECHANICZNE STEROWANIE

Mechaniczne sterowanie odległościowe skrzynki biegów jest obecnie najbardziej rozpowszechnione, przy czym wybierak znajduje się pod kołem kierownicy  lub w po­krywie skrzynki biegów . Jeżeli wy­bierak jest umieszczony w obudowie umocowanej na kolumnie kierownicy lub w desce rozdzielczej, do włączania pierwszego i tylnego biegu oraz drugiego i trzeciego biegu służą oddzielne cięgła .Kiedy natomiast wybierak wbudowany jest w pokrywie skrzynki biegów, stosowane są również dwa cięgla, przy czym jedno służy do przesuwania, wybieraka, drugie zaś do jego przekręcania (włączania biegu).

ZALETA UKŁADU

Zaletą takiego układu jest możliwość zastosowania linki BOWDENA do przesuwania wybieraka.Przeważnie siłownik nadciśnieniowy służy jako urządzenie wspomagające, które uwiełokratnia nacisk cięgła mecha­nicznego układu przeniesienia . Dzięki temu w razie niedomagania instalacji pneumatycznej kierowca ma nadal możność przełączania przekładni w skrzynce biegów, oczywiście kosztem odpowiednio zwiększonego nacisku na dźwignię zmiany biegów.Pneumatyczne sterowanie odległościowe, w którym dźwignia lub przyciski zmiany biegów sterują jedynie działanie nadciśnieniowego silnika uruchamiającego mechanizm prze­łączania przekładni, spotyka się dość rzadko, głównie w pre­selekcyjnych lub półpneumatycznych skrzynkach biegów dużych pojazdów drogowych.

PRZEŁĄCZENIE PRZEKŁADNI

Elektromagnetyczne sterowanie odległościowe skrzynki bie­gów polega na przełączaniu jej przekładni za pomocą elektro­magnesów służących jako siłowniki do okresowego włą­czania sprzęgieł klinowych  lub innych urządzeń do ryglowania względem wału, ułożyskowanych na nim, swobodnych kół zębatych. Włączanie biegu polega na za­mykaniu obwodu zasilania odpowiedniego elektromagnesu przy użyciu odpowiedniego włącznika przyciskowego. W okresie przepływu prądu przez uzwojenie danego elektro­magnesu utrzymuje ono w swym wnętrzu rdzeń elektro­magnesu, osadzony na drążku zakończonym rozpieraczem. Wskutek tego rozpieracz klinowy uniemożliwia zbliżenie się kulek do siebie i wyłączenie się sprzęgła klinowego.