Monthly Archives: Październik 2012

DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW

Dźwignia zmiany biegów osadzona jest najczęściej pod kołem kie­rownicy, na jej kolumnie lub w desce rozdzielczej, czyli w pewnej odległości od skrzynki biegów. Dźwignia zmiany biegów uruchamia mechanizm przełączania przekładni za pomocą

MECHANICZNE STEROWANIE

Mechaniczne sterowanie odległościowe skrzynki biegów jest obecnie najbardziej rozpowszechnione, przy czym wybierak znajduje się pod kołem kierownicy  lub w po­krywie skrzynki biegów . Jeżeli wy­bierak jest umieszczony w obudowie umocowanej na kolumnie

ZALETA UKŁADU

Zaletą takiego układu jest możliwość zastosowania linki BOWDENA do przesuwania wybieraka.Przeważnie siłownik nadciśnieniowy służy jako urządzenie wspomagające, które uwiełokratnia nacisk cięgła mecha­nicznego układu przeniesienia . Dzięki temu w razie niedomagania instalacji pneumatycznej

PRZEŁĄCZENIE PRZEKŁADNI

Elektromagnetyczne sterowanie odległościowe skrzynki bie­gów polega na przełączaniu jej przekładni za pomocą elektro­magnesów służących jako siłowniki do okresowego włą­czania sprzęgieł klinowych  lub innych urządzeń do ryglowania względem wału, ułożyskowanych na nim, swobodnych