Monthly Archives: Listopad 2012

WYCHWYTOWE URZĄDZENIE

Zapobiega to w praktyce możliwości przypadkowego włączenia biegu tylnego. Natomiast w skrzynce biegów o liczbie stopni większej niż trzy urządzenie blokujące jest niezbędne, ponieważ dźwignia zmiany biegów może zajmować pięć lub więcej

WŁĄCZAJĄC BIEG TYLNY

W takim przypadku włączając bieg tylny przesuwa się zwykle dźwignię zmiany biegów w bok, a następnie w tym samym kierunku co i podczas włączania jednego z biegów do jazdy w przód. Działanie

DOLNY KONIEC DŹWIGNI

Dolny koniec dźwigni może swobodnie wchodzić we wgłę­bienia innych widełek, a więc urządzenie blokujące nie utru­dnia włączania dowolnego bie­gu do jazdy w przód. Przed włączeniem tylnego biegu konieczne jest podniesienie do góry

W ZAMOCOWANYCH WIDEŁKACH

W widełkach zamocowanych na wodziku służącym do włączania pierwszego I tylnego biegu znajduje się luźno osadzony sworzeń odpychany przez sprę­żynę. Dolny koniec dźwigni zmiany biegów może wejść we wgłębienie widełek dopiero po