Archive for Listopad, 2012

KOŁEK BLOKUJĄCY

Zapobiega temu jednak kołek blokujący umieszczony między kulkami. Długość kołka blokującego jest tak dobrana, że w przy­padku wepchnięcia w tulejkę jednej kulki przez przekrę­cany sektor, kulka ta dosuwa kołek do drugiej kulki, która  unieruchamia wówczas drugi sektor.Urządzenie blokujące jest to dodatkowe urządzenie zabezpie­czające, które uniemożliwia lub utrudnia omyłkowe włą­czenie biegu tylnego podczas ruchu samochodu. Tego ro­dzaju urządzeń nie stosuje się tylko w trzystopniowych ’ skrzynkach biegów. W takiej skrzynce biegów -dźwignia do zmiany biegów ma bowiem tylko cztery różne położenia robocze  a bieg tylny włącza się z reguły przesuwając dźwignię zmiany biegów w kierunku przeciwnym do kierunku włączania biegu pierwszego.

WYCHWYTOWE URZĄDZENIE

Zapobiega to w praktyce możliwości przypadkowego włączenia biegu tylnego. Natomiast w skrzynce biegów o liczbie stopni większej niż trzy urządzenie blokujące jest niezbędne, ponieważ dźwignia zmiany biegów może zajmować pięć lub więcej różnych położeń roboczych. Wychwytowe urządzenie ryglujące spełnia zadania urządze­nia zabezpieczającego i urządzenia ryglującego, przy czym w odróżnieniu od zatrzaskowego urządzenia ryglującego pozwala zawsze na włączenie jednego tylko biegu. W lewej bocznej pokrywie skrzynki biegów osadzone są dwa wałki, na których końcach ustalone są za pomocą kołków dźwignie związane poprzez cięgła układu przeniesienia z dźwignią zmiany biegów . Sektory na wewnętrznych koń­cach wałków współpracują z widełkami przesuwkowymi.