Monthly Archives: Grudzień 2012

PRZESUNIĘCIE WODZIKA

Natomiast możliwe jest przesunięcie wodzika z położenia neutralnego w . położenie włączenia innego biegu, choć drugi wodzik znajduje się już w położeniu włączenia biegu, czyli kiedy inny bieg jest już włączony.Widełki lewe

KOŁEK BLOKUJĄCY

Zapobiega temu jednak kołek blokujący umieszczony między kulkami. Długość kołka blokującego jest tak dobrana, że w przy­padku wepchnięcia w tulejkę jednej kulki przez przekrę­cany sektor, kulka ta dosuwa kołek do drugiej kulki,