Archive for Styczeń, 2013

STEROWANIE ODLEGŁOŚCIOWE

Natomiast w razie sterowania odległościowego dźwignia zmiany biegów znajduje się w mniejszej lub większej odległości od mechanizmu przełą­czania przekładni i uruchamia go za pośrednictwem odpo­wiedniego układu przeniesienia.Bez względu na metodę sterowania skrzynki biegów me­chanizm przełączania przekładni jest skonstruowany w taki sposób, że:  wszystkie biegi są przełączane za pomocą jednej dźwigni,  współpracujące koła zębate włączanej przekładni zazę­biają się całą długością zębów,odpowiednie urządzenia zabezpieczające uniemożliwiają jednoczesne włączanie dwóch lub więcej biegów lub przypadkowe włączenie biegu tylnego  zazębione koła zębate nie wyzębiają się samoczynnie ‚ podczas przenoszenia napędu.

DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW

Dźwignia zmiany biegów, ustalona poprzez przegub kulowy, osadzona jest w gnieździe pokrywy skrzyn­ki biegów .Dźwignia zmiany biegów może być wychylana na boki, przy czym jej środek obrotu znajduje się w środ­ku przegubu kulowego.Sprężyna uniemożli­wia wysunięcie się dźwigni z gniazda, a kolek-wchodzący we wgłębienie ; kulowego oparcia zabezpiecza dźwignię przed prze- \ kręcaniem. Dolny ko- ty/ng I – i niec dźwigni wchodzi y we wgłębienia piast i  widełek, zamocowa­nych na tzw. wodzikach, czyli na wałkachprzesuwnych.