Monthly Archives: Styczeń 2013

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY WGŁĘBIENIAMI

Odległości pomiędzy wgłębieniami wo­dzików są tak dobrane,’ że zapewniają zazębienie kół zęba­tych na całej długości zębów.Oba wodziki w trzystopniowej skrzynce biegów mają po trzy wgłębienia, z których środkowe służą do ustalania po­łożenia

RYGLOWANIE MECHANIZMU

Działanie urzą­dzenia ryglującego polega na tym, że podczas przesuwania jednego z wodzików unieruchamia ono pozostałe wodziki mechanizmu przełączania przekładni w położeniach neu­tralnych.Do ryglowania mechanizmu przełączania przekładni w trzy­stopniowej skrzynce biegów służy cylindryczny

URZĄDZENIE RYGLUJĄCE

Urządzenie ryglujące mechanizmu przełączania biegów w czterostopniowej skrzynce biegów składa się z dwóch kołków głównych, umieszczonych pomiędzy wodzi­kami oraz z kołka pomocniczego, znajdującego się w pozio­mym otworze w środkowym wodziku. Podczas przesuwania