Archive for Luty, 2013

DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW

Dźwignia zmiany biegów, ustalona poprzez przegub kulowy, osadzona jest w gnieździe pokrywy skrzyn­ki biegów .Dźwignia zmiany biegów może być wychylana na boki, przy czym jej środek obrotu znajduje się w środ­ku przegubu kulowego.Sprężyna uniemożli­wia wysunięcie się dźwigni z gniazda, a kolek-wchodzący we wgłębienie ; kulowego oparcia zabezpiecza dźwignię przed prze- \ kręcaniem. Dolny ko- ty/ng I – i niec dźwigni wchodzi y we wgłębienia piast i  widełek, zamocowa­nych na tzw. wodzikach, czyli na wałkachprzesuwnych.

OSADZENIE WODZIKÓW

Wodziki osadzone są w pokrywie skrzynki biegów w taki sposób, że mogą się one swobodnie przesuwać wraz z widełkami.  Kiedy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym, przekładnie są rozłączone, a wgłębienia w pia­stach widełek znajdują się na jednej prostej, co odpowiada jałowemu ruchowi drążka dźwigni. Przez przesunięcie dźwigni zmiany biegów wzdłuż tej prostej można wprowadzić dolny koniec dźwigni do wgłębienia w piaście odpowiednich (wy­branych) widełek przesuwkowych. Następnie przesuwając dźwignię prostopadle do prostej jałowego ruchu drążka powoduje się włączenie odpowiedniego biegu.