Archive for Marzec, 2013

ZABEZPIECZENIE PRZED ZAKLESZCZENIEM

Zabezpiecza to przed zakleszczeniem się pierścienia synchronizującego w przesuwce.Sprzęgło klinowe rygluje swobodne koło zębate względem wału dzięki przymusowemu wprowadzaniu odpowiednich elementów klinujących – z reguły kulek – do odpowiednich wnęk w piaście koła zębatego . Sprzęgła klinowe zajmują minimum miejsca, pozwalają łatwo przełączać przekładnie i umożliwiają zautomatyzowanie skrzynki biegów przy użyciu prostych środków. Istotną wadą sprzęgieł klinowych jest zależność prawidłowości ich działania od należytego docisku kulek do wnęk piast kół zębatych, z czego wynika duża wrażliwość na zużycie wszystkich współpracujących części. Ze względu na zdolność do przenoszenia jedynie niewielkich momentów obrotowych sprzęgła klinowe znalazły zastosowanie tylko w kiłku samochodach osobowych z silnikami o małych mocach .

SPRZĘGŁO CIERNE

Sprzęgło cierne jest w zasadzie najbardziej przydatnym urządzeniem do ryglowania swobodnego koła zębatego względem wału. Z jednej bowiem strony sprzęgła cierne zapewniają szybkie i płynne wyrównywanie się prędkości obrotowych sprzęganych elementów, a z drugiej pozwalają na;przełączanie przekładni w skrzynce biegów bez przery­wania przekazywania napędu (czyli pod obciążeniem, bez okresowego wyłączania głównego sprzęgła pomiędzy silni­kiem i skrzynką biegów). Ze względu na warunki pracy, w skrzynkach biegów sto­suje się wyłącznie mokre sprzęgła cierne — najczęściej wielo­tarczowe.

MECHANIZMY PRZEŁĄCZANIA BIEGÓW

Sprzęgła takie z uwagi na swe wymiary oraz duży ciężar własny poważnie zwiększają długość i ciężar skrzynki biegów. Sprawia to, że obecnie sprzęgła cierne spotyka się głównie w skrzynkach biegów samochodów ciężarowych i      autobusów oraz w półautomatycznych i      automatycznych skrzynkach biegów.Sterowanie stopniowej skrzynki biegów, tj. włączanie i wyłą­czanie poszczególnych biegów, polega najczęściej na zazębianiu lub wyzębianiu par kół zębatych za pomocą ręcznej dźwigni, tzw. dźwigni zmiany biegów. Ogólnie rozróżnia się_ stero­wanie bezpośrednie oraz odległościowe. Do sterowania bez­pośredniego służy dźwignia zmiany biegów, wbudowana w pokrywie skrzynki biegów (tj. z reguły wystająca z podło­gi nadwozia) i przesuwająca wprost elementy mechanizmu przełączania przekładni.

STEROWANIE ODLEGŁOŚCIOWE

Natomiast w razie sterowania odległościowego dźwignia zmiany biegów znajduje się w mniejszej lub większej odległości od mechanizmu przełą­czania przekładni i uruchamia go za pośrednictwem odpo­wiedniego układu przeniesienia.Bez względu na metodę sterowania skrzynki biegów me­chanizm przełączania przekładni jest skonstruowany w taki sposób, że:  wszystkie biegi są przełączane za pomocą jednej dźwigni,  współpracujące koła zębate włączanej przekładni zazę­biają się całą długością zębów,odpowiednie urządzenia zabezpieczające uniemożliwiają jednoczesne włączanie dwóch lub więcej biegów lub przypadkowe włączenie biegu tylnego  zazębione koła zębate nie wyzębiają się samoczynnie ‚ podczas przenoszenia napędu.