Monthly Archives: Marzec 2013

ZABEZPIECZENIE PRZED ZAKLESZCZENIEM

Zabezpiecza to przed zakleszczeniem się pierścienia synchronizującego w przesuwce.Sprzęgło klinowe rygluje swobodne koło zębate względem wału dzięki przymusowemu wprowadzaniu odpowiednich elementów klinujących – z reguły kulek – do odpowiednich wnęk w piaście

SPRZĘGŁO CIERNE

Sprzęgło cierne jest w zasadzie najbardziej przydatnym urządzeniem do ryglowania swobodnego koła zębatego względem wału. Z jednej bowiem strony sprzęgła cierne zapewniają szybkie i płynne wyrównywanie się prędkości obrotowych sprzęganych elementów, a z drugiej pozwalają

MECHANIZMY PRZEŁĄCZANIA BIEGÓW

Sprzęgła takie z uwagi na swe wymiary oraz duży ciężar własny poważnie zwiększają długość i ciężar skrzynki biegów. Sprawia to, że obecnie sprzęgła cierne spotyka się głównie w skrzynkach biegów samochodów ciężarowych

STEROWANIE ODLEGŁOŚCIOWE

Natomiast w razie sterowania odległościowego dźwignia zmiany biegów znajduje się w mniejszej lub większej odległości od mechanizmu przełą­czania przekładni i uruchamia go za pośrednictwem odpo­wiedniego układu przeniesienia.Bez względu na metodę sterowania skrzynki