Monthly Archives: Maj 2013

POWIERZCHNIE CZOŁOWE

Powierzchnie czołowe przesuwki i pierścienia zabezpieczającego oraz stożkowe powierzchnie pierścienia i piasty koła zębatego są zukoso- wane w określony sposób. Dzięki temu do chwili zrównania się prędkości obrotowych wału sprzęgłowego i pierścienia zabezpieczającego składowa siła.

DWA WIEŃCE ZĘBATE

Wówczas przesuw­ka zazębia się z wieńcem pierścienia zabezpieczające­go i daje się zbliżyć ,do wału sprzęgłowego, aż ‚ do zazębienia się z jego wień­cem zębatym na całej dłu­gości zębów.Według podobnej zasady działa synchronizator

SPRĘŻYSTY PIERŚCIEŃ

Prze­suwka zazębia się z piastą synchroni­zatora, a więc zaw­sze obraca się wraz z wałem.Włączanie wybranej – przekładni polega na ryglowaniu od­powiedniego koła zębatego względem wału .W tym celu prze­mieszcza się przesu- wkę

W BEZRUCHU

Sprężysty pierścień synchronizujący zostaje ściśnięty przez wewnętrzne występy przesuwki. Jeżeli koło zębate i wał trwają w bezruchu, w końcowej fazie swego ruchu prze­suwka zazębia się z wieńcem zębatym ryglowanego koła, a pierścień