Archive for Maj, 2013

POWIERZCHNIE CZOŁOWE

Powierzchnie czołowe przesuwki i pierścienia zabezpieczającego oraz stożkowe powierzchnie pierścienia i piasty koła zębatego są zukoso-
wane w określony sposób. Dzięki temu do chwili zrównania się prędkości obrotowych wału sprzęgłowego i pierścienia zabezpieczającego składowa siła. P8 nie wystarcza do przekręcenia pierścienia zabezpieczającego.Jeżeli tylko prędkości obrotowe wału sprzęgłowego i pierścienia zabezpieczającego zrównywują się, wskutek, działania składowej siły Ps pierścień zabezpieczający przekręca się przeciwnie do kierunku obrotu wału sprzę­głowego. 

 

DWA WIEŃCE ZĘBATE

Wówczas przesuw­ka zazębia się z wieńcem pierścienia zabezpieczające­go i daje się zbliżyć ,do wału sprzęgłowego, aż ‚ do zazębienia się z jego wień­cem zębatym na całej dłu­gości zębów.Według podobnej zasady działa synchronizator bez­władnościowy stosowany w skrzynce biegów samochodu FSO Warszawa .Synchronizator progresywny PORSCHE . Dwa wieńce zębate synchronizatora o uzębieniu zewnętrznym są wciśnięte lub wyfrezowane na odsadzeniach sprzęga­nych kół zębatych. Na każdym z wieńców zębatych nasa­dzone są: sprężysty pierścień synchronizujący, zderzak i dwa blokujące półpierścienie, utrzymywane we właściwych zębatymi, łożysko­wanymi na wale, znajduje się prze­suwka o uzębieniu wewnętrznym, któ­rą można przemiesz­czać poosiowo.

SPRĘŻYSTY PIERŚCIEŃ

Prze­suwka zazębia się z piastą synchroni­zatora, a więc zaw­sze obraca się wraz z wałem.Włączanie wybranej – przekładni polega na ryglowaniu od­powiedniego koła zębatego względem wału .W tym celu prze­mieszcza się przesu- wkę z położenia śro­dkowego w prawo lub w lewo, aż do oparcia o zęby wień­ca zębatego ryglo­wanego koła zęba­tego. Wskutek tego sprężysty pierścień synchronizujący zostaje ściśnięty przez wewnętrzne występy przesuwki. Jeżeli koło zębate i wał trwają w bezruchu, w końcowej fazie swego ruchu prze­suwka zazębia się z wieńcem zębatym ryglowanego koła, a pierścień synchronizujący nieco się rozpręża, przy czym jego zewnętrzna wypukłość wchodzi we wgłębienia we­wnętrznych wypustów przesuwki.

W BEZRUCHU

Sprężysty pierścień synchronizujący zostaje ściśnięty przez wewnętrzne występy przesuwki. Jeżeli koło zębate i wał trwają w bezruchu, w końcowej fazie swego ruchu prze­suwka zazębia się z wieńcem zębatym ryglowanego koła, a pierścień synchronizujący nieco się rozpręża, przy czym jego zewnętrzna wypukłość wchodzi we wgłębienia we­wnętrznych wypustów przesuwki.Tym samym, najpierw pierścień synchronizujący przekręca się nieco w swym gnieździe i opiera swym końcem ó kulisę, która poprzez półpierścień naciska na zderzak osadzony w ryglowanym kole zębatym. W rezultacie pierścień syn­chronizujący usiłuje zmusić kolo zębate do obracania się wraz z wałem, czyli przyspiesza lub opóźnia ruch ryglo­wanego koła zębatego względem wału.