Monthly Archives: Czerwiec 2013

PODCZAS DALSZEGO RUCHU

Obie te części przesuwają się razem jako jedna całość do chwili, kiedy piasta swoim pierścieniem stożkowym zetknie się   ze stożkowym wystę­pem wieńca zębatego na kole .Wskutek oporów tar­cia pomiędzy stożko­wymi powierzchnia­mi prędkości

WADA SYNCHRONIZATORA

Wadą synchronizato­ra zapadkowego jest konieczność dość uwa­żnego włączania przekładni. W razie zbyt gwałtownego przerzucania dźwigni zmiany biegów przesuwka synchronizatora, pokonując opór sprężyn zatrzasków, zazębia się pomocniczym wieńcem zębatym zbyt wcześnie,, a więc

SYNCHRONIZATOR BLOKUJĄCY

Przez zwiększenie poosiowego nacisku na przesuwkę przezwyciężony zostaje następnie opór sprężyn zatrzasków przesuwka przemieszczając się zazębia z wewnętrznym wieńcem zębatym koła. Synchronizator blokujący (bezwładnościowy) zapewnia pełne wyrównanie prędkości kątowych łączonych elementów jesz­cze

DZIĘKI OPOROM TARCIA

Dzięki oporom tarcia pierścień zabezpieczający przekręca się wtedy wraz ze stożkową powierzchnią piasty koła zębatego w ślad za wałem sprzęgłowym aż do zaniku obwodowych luzów między klinami 0ściankami ich wycięć. Zewnętrzne końce zębów sprzęgła 1 pierścienia