Monthly Archives: Lipiec 2013

SYNCHRONIZATOR

Sprzęgła,: kłowe ułatwiają włączanie przekładni, z uwagi na możliwość zastosowania stale zazębionych kół zębatych o   zębach śrubowych. Dzięki temu uzyskuje się umiarkowaną cichobieżność i płynność włączania i wyłączania przekładni oraz zapewnia dość

ZASADA DZIAŁANIA

Ze względu na zasadę działania, wśród synchronizatorów stosowanych obecnie w samochodowych skrzynkach biegów rozróżniać należy trzy podstawowe odmiany:synchronizator zapadkowy (prosty) złożony z dwustron­nego sprzęgła ciernego, zwykle stożkowego lub rzadziej wielotarczowego, dwustronnego sprzęgła

SYNCHRONIZATOR PROGRESYWNY

Synchronizator progresywny cechuje zdolność do samo­czynnego regulowania prędkości obrotowej elementu napę­dzanego w stosunku do prędkości elementu napędzającego, zależnie od różnicy prędkości łączonych części wirujących. Synchronizator zapadkowy ma zwykle piastę osadzoną na wielowypustach

ODDALENIE PRZESUWKI

Wskutek oddalania przesuwki od wału sprzęgłowego zazębia się ona z pomocniczym wieńcem zęba­tym swobodnego koła zębatego, osadzonego obrotowo na wale głównym (w skrzynce czterostopniowej — zwykle prze­łożenie trzeciego biegu)Położenie przesuwki na piaście