Archive for Lipiec, 2013

SYNCHRONIZATOR

Sprzęgła,: kłowe ułatwiają włączanie przekładni, z uwagi na możliwość zastosowania stale zazębionych kół zębatych o   zębach śrubowych. Dzięki temu uzyskuje się umiarkowaną cichobieżność i płynność włączania i wyłączania przekładni oraz zapewnia dość dużą trwałość kół zębatych. W sprzęgle kłowym nie następuje jednak samoczynne wyrównywanie się prędkości obwodowych zazębianych elementów, wskutek czego podczas włączania przekładni niepodobna uniknąć wyczuwalnych uderzeń, wywołujących znaczne obciążenia dynamiczne oraz niepożądane odgłosy. Synchronizator pozwala na sprzęganie kół lub wałów o wspól­nej osi obrotu dopiero po uprzednim wyrównaniu ich pręd­kości kątowych.