Archive for Sierpień, 2013

W SAMOCHODACH OSOBOWYCH

Natomiast w samochodach osobowych produkcji amerykań­skiej, jeżeli wyposaża się je jeszcze w skrzynki biegów z prze­kładniami zębatymi o osiach stałych, to z reguły są to wy­łącznie skrzynki trzybiegowe. ‚Tego rodzaju skrzynki insta­luje się na życzenie nabywców zamiast automatycznych, hydro-mechanicznych skrzynek biegów, traktowanych prze­ważnie w USA jako wyposażenie typowe. Podkreślić należy, że zarówno amerykańskie, jak i euro­pejskie samochody sportowe lub wyczynowe wyposaża się niemal zawsze w skrzynki biegów z przekładniami zęba­tymi o osiach stałych. Tego rodzaju zespoły są bowiem stosunkowo najlżejsze, przekazują napędź największą spraw­nością! zapewniająstałe połączenie silnika z kołami pędnymi.

SPRZĘGŁO KŁOWE

Przekładnie o przesuwanych kołach zębatych spotyka się dziś coraz rzadziej i to głównie tylko jako przekładnie zapewniające największe przełożenia (pierwszego i tylnego biegu), zwykle z kół o zębach prostych. Niekiedy stosuje się również przekładnie z przesuwanymi kołami walcowymi o zębach śrubowych.  Sprzęgło kłowe  osadzone na wielowypuście wału głównego, może być przesuwane poosiowo, lecz obraca się zawsze wraz z wałem.Wyróżnia się tym, że w bocznych wieńcach kół zębatych, zazębiających się z tuleją przesuwkową, co drugi ząb jest skrócony, a liczba zębów uzębienia wewnętrznego tulei przesuwkowej jest dwa razy mniejsza niż liczba zębów bocznego wieńca koła zębatego. Końce wszystkich zębów są ścięte i przypominają swym kształtem kliny.SPRZĘGANIE KÓŁ

Sprzęganie kół za pomocą sprzęgła dwupodziałowego odbywa się w trzech etapach. Najpierw zęby sprzęgła kłowego wcho­dzą w szerokie przerwy między długimi zębami wieńca koła zębatego (duże odstępy ułatwiają zazębienie kłów nawet przy znacznej różnicy prędkości obwodowych łączonych elementów). W drugiej fazie zazębiania prędkości obwodowe wyrównują się, a w trzeciej fazie następuje pełne zazębienie kłów łączonych elementów. Dwupodziałowe sprzęgła kłowe stosowane są zarówno w skrzynkach biegów samochodów osobowych, jak i ciężarowych (np. dawna skrzynka biegów samochodu FSO Warszawa).Często do włączania przekładni o stale zazębionych kolach zębatych stosuje się czołowe sprzęgła kłowe (np. w skrzynce biegów samochodu FSO Syrena .