Monthly Archives: Sierpień 2013

W SAMOCHODACH OSOBOWYCH

Natomiast w samochodach osobowych produkcji amerykań­skiej, jeżeli wyposaża się je jeszcze w skrzynki biegów z prze­kładniami zębatymi o osiach stałych, to z reguły są to wy­łącznie skrzynki trzybiegowe. ‚Tego rodzaju skrzynki insta­luje

SPRZĘGŁO KŁOWE

Przekładnie o przesuwanych kołach zębatych spotyka się dziś coraz rzadziej i to głównie tylko jako przekładnie zapewniające największe przełożenia (pierwszego i tylnego biegu), zwykle z kół o zębach prostych. Niekiedy stosuje się również przekładnie z przesuwanymi

SPRZĘGANIE KÓŁ

Sprzęganie kół za pomocą sprzęgła dwupodziałowego odbywa się w trzech etapach. Najpierw zęby sprzęgła kłowego wcho­dzą w szerokie przerwy między długimi zębami wieńca koła zębatego (duże odstępy ułatwiają zazębienie kłów nawet przy