Monthly Archives: Wrzesień 2013

OGRANICZONE ZASTOSOWANIE

Bezstopniowe przekładnie mecha­niczne i elektryczne znajdują dotych­czas tylko ograniczone zastosowanie. Natomiast bezstopniowe przekładnie hydrauliczne, a zwłaszcza hydrokinety­czne, są bardzo rozpowszechnione, głównie w automatycznych skrzynkach biegów.Stopniowa skrzynka biegów. Do najpro­stszych należy trzystopniowa skrzynka

PRZENOSZONY NAPĘD

Wał pośredni, służący do przekazywa­nia napędu z wału sprzęgłowego na wał główny na wszystkich biegach skrzynki z wyjątkiem bezpośredniego, kiedy to napęd jest przenoszony bezpośrednio z walu napędzającego na wał napędzany. Wał

RODZAJE SKRZYŃ

Odległościowe ręczne (dźwignia zmiany bie­gów nie znajduje się przy skrzyni biegów i oddziałuje na mechanizmy sterujące skrzyni biegów za pomocą układu dźwigni i cięgieł), odległościowe, za pośrednictwem układu pneumatycznego, hydraulicznego lub elektrycznego