Archive for Październik, 2013

O STAŁYCH OSIACH

Skrzynki przekładniowe o stałych osiach obrotu kół zęba­tych, ze względu na liczbę wałów,, można podzielić na dwu-, trzy- lub czterowałowe, a z uwagi na konstrukcję — na ze­spolone z kadłubem silnika, oddzielne (niezależne) lub zespolone z przekładnią główną. Ze względu na dobór przełożeń można rozróżniać skrzynki przekładniowe o przełożeniach jedynie zwalniających, o prze­łożeniach zwalniających i przełożeniu bezpośrednim, o prze­łożeniach zwalniających, przełożeniu bezpośrednim i prze­łożeniu przyspieszającym oraz o przełożeniach zwalniających 0 przyspieszających (np. VW).

SPOSÓB DZIAŁANIA

Zależnie od sposobu działania stopniowe skrzynki biegów można podzielić na:zwykłe, o przymusowej zmianie biegów dokonywanej przez kierowcę; przekładnie są przełączane przez odpowied­nie przerzucanie dźwigni zmiany biegów, wbudowanej w po­dłodze obok siedzenia kierowcy, na kolumnie kierownicy lub w tablicy rozdzielczej,   półautomatyczne; kierowca wybiera tylko odpowiednie przełożenie, np. przez przerzucanie dźwigni zmiany biegów, a przełączanie przekładni odbywa się samoczynnie, wskutek działania odpowiedniego urządzenia sterującego lub siłownika uruchamianego przez wyłączenie sprzęgła, zwolnienie pedału przyspieszenia, za pomocą oddzielnego pedału itp..

AUTOMATYCZNA SKRZYNKA BIEGÓW

Automatyczne; wybór przełożenia najbardziej korzystnego w danych warunkach ruchu samochodu oraz proces przełą­czania przekładni odbywa się samoczynnie, bez udziału kierowcy, który ustawia.jedynie zakres pracy skrzynki bie­gów — zwykle np. spośród następujących zakresów: parko­wanie (blokowanie układu napędowego), położenie neutralne (skrzynka nie przekazuje napędu), jazda powolna (duże przełożenie całkowite — jedno lub dwa różne), jazda (wszyst­kie przełożenia do jazdy w przód lub tylko małe) oraz tylny bieg (jazda w tył). -Automatyczna skrzynka biegów jest to udoskonalona skrzyn­ka półautomatyczna, którą wyposażono w układ sterujący z odpowiednim regulatorem samoczynnie wywołującym przełączenia przekładni w zależności od zmian chwilowego momentu obrotowego na wale korbowym silnika i szybkości jazdy.