Archive for Listopad, 2013

LICZBA STOPNI PRZEŁOŻEŃ

Liczba stopni przełożeń we współczesnych samochodowych skrzynkach biegów, czyli tzw. liczba biegów, wynosi prze­ważnie 3.. .8, nie wliczając biegu tylnego.Ze względu na rodzaj zastosowanych przekładni zębatych rozróżnia się ogólnie skrzynki z przekładniami zębatymi 0 stałych wałach oraz skrzynki z przekładniami planetarnymi (o obiegających kołach zębatych). Koła zębate przekładni o stałych osiach obrotu kół mogą być: przesuwane lub stale zazębione, o zębach śrubowych lub prostych oraz włączane przez przesuwanie lub za po­mocą synchronizatorów. Przełożenia stopniowej skrzynki przekładniowej są zmieniane za pomocą: dźwigni ręcznej, preselektora mechanicznego lub pneumatycznego, albo specjalnych urządzeń sterujących, np. siłownika elektromagnetycznego, elektryczno-podciśnie- niowego lub pneumatycznego (nadciśnieniowego).

O STAŁYCH OSIACH

Skrzynki przekładniowe o stałych osiach obrotu kół zęba­tych, ze względu na liczbę wałów,, można podzielić na dwu-, trzy- lub czterowałowe, a z uwagi na konstrukcję — na ze­spolone z kadłubem silnika, oddzielne (niezależne) lub zespolone z przekładnią główną. Ze względu na dobór przełożeń można rozróżniać skrzynki przekładniowe o przełożeniach jedynie zwalniających, o prze­łożeniach zwalniających i przełożeniu bezpośrednim, o prze­łożeniach zwalniających, przełożeniu bezpośrednim i prze­łożeniu przyspieszającym oraz o przełożeniach zwalniających 0 przyspieszających (np. VW).