Archive for Listopad, 2013

PRZEKŁADNIE STOPNIOWE

W samochodzie o napędzie na wszystkie koła, aby umożliwić w sprzyjających warunkach wyłączanie na­pędu niektórych kół, stosuje się ponadto tzw. skrzynkę rozdzielczą, która niekiedy spełnia jednocześnie zadania skrzynki terenowej.Przekładnie stopniowe. Jako skrzynkę biegów, terenową lub rozdzielczą, najczęściej stosuje się zwykłą przekładniową skrzynkę stopniową, złożoną z kilku przekładni zębatych, których odpowiednie włączanie i wyłączanie pozwala uzyski­wać wymagane przełożenia pomiędzy wałem korbowym sil­nika a wałem napędowym samochodu. Dzięki temu w okre­sie rozwijania przez silnik określonego momentu obrotowego można otrzymać, zależnie od wypadkowego przełożenia włączonych przekładni, różne momenty obrotowe na wale( napędowym, a więc i na kołach jezdnych samochodu.

LICZBA STOPNI PRZEŁOŻEŃ

Liczba stopni przełożeń we współczesnych samochodowych skrzynkach biegów, czyli tzw. liczba biegów, wynosi prze­ważnie 3.. .8, nie wliczając biegu tylnego.Ze względu na rodzaj zastosowanych przekładni zębatych rozróżnia się ogólnie skrzynki z przekładniami zębatymi 0 stałych wałach oraz skrzynki z przekładniami planetarnymi (o obiegających kołach zębatych). Koła zębate przekładni o stałych osiach obrotu kół mogą być: przesuwane lub stale zazębione, o zębach śrubowych lub prostych oraz włączane przez przesuwanie lub za po­mocą synchronizatorów. Przełożenia stopniowej skrzynki przekładniowej są zmieniane za pomocą: dźwigni ręcznej, preselektora mechanicznego lub pneumatycznego, albo specjalnych urządzeń sterujących, np. siłownika elektromagnetycznego, elektryczno-podciśnie- niowego lub pneumatycznego (nadciśnieniowego).