Monthly Archives: Grudzień 2013

SKRZYNKI PRZEKŁADNIOWE

Jeżeli całkowite przełożenie w. układzie napędowym jest stałe, zaRtes eksploatacyjnych prędkości biegu silnika po­krywa zwykle jedynie część wymaganego zakresu szybkości jazdy. Ponadto zakres eksploatacyjnych obciążeń silnika jest stosunkowo wąski. Tym samym wymagany,

PODCZAS UŻYTKOWANIA SAMOCHODU

Skrzynka biegów umożliwia ponadto jazdę do tyłu, ponieważ przez włączenie tzw. biegu tylnego ulega zmianie na przeciwny kierunek obrotu wału napędowego. Dodatkowe istotne za­danie skrzynki biegów polega na odłączaniu silnika od układu

PRZEKŁADNIE STOPNIOWE

W samochodzie o napędzie na wszystkie koła, aby umożliwić w sprzyjających warunkach wyłączanie na­pędu niektórych kół, stosuje się ponadto tzw. skrzynkę rozdzielczą, która niekiedy spełnia jednocześnie zadania skrzynki terenowej.Przekładnie stopniowe. Jako skrzynkę