Archive for Grudzień, 2013

BIEG BEZPOŚREDNI

W miarę przyspieszania biegu silnika sprzęgło hydro­kinetyczne przenosi coraz większą część mocy. Kiedy poślizg turbiny dostatecznie zmaleje, samoczynnie rozłącza się sprzęgło jednokierunkowe i od tej chwili napęd jest prze* kazywany tylko przez sprzęgło hydrokinetyczne.Bieg bezpośredni uzyskuje się przez włączenie sprzęgła wielotarczowego, wskutek czego przekładnia planetarna ulega zaryglowaniu, sprzęgło hydrokinetyczne przestaje uczestniczyć w przekazywaniu napędu, a napęd jest prze­noszony bez strat mocy z wału korbowego wprost na wał napędzany.Ostatnio maleje liczba samochodów, wyposażonych w sprzęg­ła hydrokinetyczne w układach napędowych. Wynika to z rozpowszechniania się automatycznych skrzynek biegów z przekładniami hydrokinetycznymi .

SKRZYNKI PRZEKŁADNIOWE

Jeżeli całkowite przełożenie w. układzie napędowym jest stałe, zaRtes eksploatacyjnych prędkości biegu silnika po­krywa zwykle jedynie część wymaganego zakresu szybkości jazdy. Ponadto zakres eksploatacyjnych obciążeń silnika jest stosunkowo wąski. Tym samym wymagany, dość rozległy zakres zmienności momentu obrotowego na kołach pędnych samochodu oraz niezbędny zakres ich prędkości obrotowych uzyskać można jedynie przez zmienianie całko­witego przełożenia składu napędowego, – odpowiednio do chwilowych warunków ruchu.  Wymienione okoliczności zmuszają do stosowania specjalnego zespołu wbudowanego w układ napędowy, tzw. skrzynki biegów, która pozwala na zmienianie w potrzebny sposób całkowitego przełożenia w układzie napędowym.

PODCZAS UŻYTKOWANIA SAMOCHODU

Skrzynka biegów umożliwia ponadto jazdę do tyłu, ponieważ przez włączenie tzw. biegu tylnego ulega zmianie na przeciwny kierunek obrotu wału napędowego. Dodatkowe istotne za­danie skrzynki biegów polega na odłączaniu silnika od układu napędowego (wskutek przerzucenia dźwigni zmiany biegów w tzw. położenie neutralne), co umożliwia rozruch i   pracę silnika podczas postoju pojazdu, choć sprzęgło po­zostaje włączone.Podczas użytkowania samochodu w ciężkich warunkach terenowych (np. jazda po bezdrożach, roboty ziemne itp.) nie wystarcza, wyposażenie go w zwykłą skrzynkę biegów. W takich przypadkach konieczne jest zaopatrzenie pojazdu w dodatkową skrzynkę przekładniową; tzw. skrzynkę tere­nową, która wraz ze skrzynką biegów pozwala na uzyski­wanie bardzo dużych całkowitych przełożeń w układzie napędowym.