Archive for Grudzień, 2013

SKRZYNKI PRZEKŁADNIOWE

Jeżeli całkowite przełożenie w. układzie napędowym jest stałe, zaRtes eksploatacyjnych prędkości biegu silnika po­krywa zwykle jedynie część wymaganego zakresu szybkości jazdy. Ponadto zakres eksploatacyjnych obciążeń silnika jest stosunkowo wąski. Tym samym wymagany, dość rozległy zakres zmienności momentu obrotowego na kołach pędnych samochodu oraz niezbędny zakres ich prędkości obrotowych uzyskać można jedynie przez zmienianie całko­witego przełożenia składu napędowego, – odpowiednio do chwilowych warunków ruchu.  Wymienione okoliczności zmuszają do stosowania specjalnego zespołu wbudowanego w układ napędowy, tzw. skrzynki biegów, która pozwala na zmienianie w potrzebny sposób całkowitego przełożenia w układzie napędowym.

PODCZAS UŻYTKOWANIA SAMOCHODU

Skrzynka biegów umożliwia ponadto jazdę do tyłu, ponieważ przez włączenie tzw. biegu tylnego ulega zmianie na przeciwny kierunek obrotu wału napędowego. Dodatkowe istotne za­danie skrzynki biegów polega na odłączaniu silnika od układu napędowego (wskutek przerzucenia dźwigni zmiany biegów w tzw. położenie neutralne), co umożliwia rozruch i   pracę silnika podczas postoju pojazdu, choć sprzęgło po­zostaje włączone.Podczas użytkowania samochodu w ciężkich warunkach terenowych (np. jazda po bezdrożach, roboty ziemne itp.) nie wystarcza, wyposażenie go w zwykłą skrzynkę biegów. W takich przypadkach konieczne jest zaopatrzenie pojazdu w dodatkową skrzynkę przekładniową; tzw. skrzynkę tere­nową, która wraz ze skrzynką biegów pozwala na uzyski­wanie bardzo dużych całkowitych przełożeń w układzie napędowym.

PRZEKŁADNIE STOPNIOWE

W samochodzie o napędzie na wszystkie koła, aby umożliwić w sprzyjających warunkach wyłączanie na­pędu niektórych kół, stosuje się ponadto tzw. skrzynkę rozdzielczą, która niekiedy spełnia jednocześnie zadania skrzynki terenowej.Przekładnie stopniowe. Jako skrzynkę biegów, terenową lub rozdzielczą, najczęściej stosuje się zwykłą przekładniową skrzynkę stopniową, złożoną z kilku przekładni zębatych, których odpowiednie włączanie i wyłączanie pozwala uzyski­wać wymagane przełożenia pomiędzy wałem korbowym sil­nika a wałem napędowym samochodu. Dzięki temu w okre­sie rozwijania przez silnik określonego momentu obrotowego można otrzymać, zależnie od wypadkowego przełożenia włączonych przekładni, różne momenty obrotowe na wale( napędowym, a więc i na kołach jezdnych samochodu.