Archive for Styczeń, 2014

CORAZ CZĘŚCIEJ

Coraz częściej sprzęgła hydrokine­tyczne spotyka się również i w ukła­dach napędowych dużych samocho­dów ciężarowych. Na wzmiankę za­sługuje np. zespół przekazujący na­pęd na skrzynkę biegów samochodu MAZ-525 . Zespół ten . składa się ze sprzęgła hydrokine-;- tycznego, spełniającego zarazem za­dania koła zamachowego, z wału pośredniego (w postaci dwóch poje­dynczych przegubów krzyżakowych) i  z dwutarczowego suchego sprzęgła ciernego, rozłączanego tylko na okres zmiany biegów.

 

ORYGINALNA KONSTRUKCJA

Ze zwykłą skrzynką’biegów-o przekładniach zębatych stale zazębionych, jeżeli jednocześnie stosowane, są dodatko­we sprzęgła wielotarczowe do łączenia przekładni .Zplanetarną skrzynką biegów (o przekładniach obiego­wych , w której biegi można przełączać bez przerywania napędu .Oryginalną konstrukcją wyróżnia się hydro-mechaniczna przekładnia NATI , w której wał korbowy sil­nika połączony jest jednocześnie z pompą sprzęgła hydro­kinetycznego I z przednim kołem słonecznym przekładni planetarnej o podwójnych satelitach, tylne koło słoneczne — z wałem napędowym, a koszyk satelitów — z wirnikiem turbiny . Część mocy przenoszona jest wyłącznie na drodze mechanicznej (przez przekładnię planetarną), co zapewnia wysoką sprawność zespołu i pozwala na stosowa­nie sprzęgła hydrokinetycznego o małych wymiarach.

Z PROSTĄ PRZEKŁADNIĄ

Sprzęgło hydrokinetyczne zespolone z prostą przekładnią planetarną tworzy często dwustopniową skrzynkę biegów . W zespole takim wał korbowy silnika jest zwykle połączony z pompą sprzęgła hydrokinetycznego i kołem słonecznym przekładni planetarnej. Natomiast turbina sprzęgła hydrokinetycznego, osadzona na wale napędzanym, połączona jest wówczas z koszykiem satelitów. Do ryglowania przekładni planetarnej służy sprzęgło wielo­tarczowe, a do unieruchamiania koła pierścieniowego — hamulec taśmowy. Podczas pracy silnika z niewielką prędkością biegu sprzęgło hydrokinetyczne przenosi jedynie część mocy, a resztę mocy przekazuje przekładnia planetarna, pracująca z prze­łożeniem zwalniającym wskutek unieruchomienia koła pierścieniowego (przez hamulec taśmowy). Od koszyka satelitów napęd za pośrednictwem obudowy turbiny jest oddawany wał zdawczy                   na wał napędzany.