Archive for Luty, 2014

ZAOPATRYWANIE TURBINY

Dawniej zaopatrywano turbiny w pierścień wewnętrzny . Liczba łopatek pompy wynosiła 32, a turbiny 30. Sprzęgła udoskonalone mają obieg otwarty oraz kołnierze zastawkowe. Zarówno łopatki pompy, jak i tur­biny są skrócone przez skośne ścięcia. Pojemność dodatko­wych zbiorników cieczy z biegiem lat poważnie zmniejszono. Sprzęgło hydrokinetyczne samochodu FIAT  bez kołnierza zastawkowego lub dodatkowego zbiornika na­leży do nielicznych zespołów o wirnikach odlanych ze stopu lekkiego. Łopatki są skrócone przez skośne ścięcie. Liczba łopatek pompy wynosi 40, a turbiny — 36.

CORAZ CZĘŚCIEJ

Coraz częściej sprzęgła hydrokine­tyczne spotyka się również i w ukła­dach napędowych dużych samocho­dów ciężarowych. Na wzmiankę za­sługuje np. zespół przekazujący na­pęd na skrzynkę biegów samochodu MAZ-525 . Zespół ten . składa się ze sprzęgła hydrokine-;- tycznego, spełniającego zarazem za­dania koła zamachowego, z wału pośredniego (w postaci dwóch poje­dynczych przegubów krzyżakowych) i  z dwutarczowego suchego sprzęgła ciernego, rozłączanego tylko na okres zmiany biegów.