Archive for Luty, 2014

WIRNIKI POMP I TURBIN

Początkowo wirniki pomp i turbin sprzęgieł hydrokinetycz- nych przeważnie odlewano ze stopów lekkich. Obecnie sto­suje się głównie znacznie lżejsze wirniki tłoczone lub spawane z blach. Niekiedy instaluje się urządzenia sterowane za pomocą dźwigni lub samoczynne, które pozwalają całko­wicie zatrzymać krążenie cieczy lub je wydatnie utrudnić. Korzysta się z nich w okresie zmiany przełożeń zwykłej skrzynki biegów. W automatycznych skrzynkach biegów stosuje się często urządzenia umożliwiające okresowe opróż­nianie sprzęgieł hydrokinetycznych z cieczy. Pozwala to na włączanie lub wyłączanie sprzęgła hydrokinetycznego przez napełnianie go cieczą lub opróżnianie.

OTWARTY OBIEG

Sprzęgło hydrokinetyczne samochodu ZIM  o obiegu otwartym ma wirniki spawane z blach tłoczonych oraz koł­nierz zastawkowy I zbiornik cieczy. Łopatki pompy za­opatrzone są w niewielkie skośne ścięcia. Liczba łopatek pompy wynosi 48, zaś turbiny 44, a luz między pompą i      turbiną — 4 mm. Ciecz ‘~|wypełnia sprzęgło w 85%.Sprzęgła hydrokinetyczne, stosowane w samochodach CHRYSLER, poddawano z biegiem lat rozmaitym mody­fikacjom . Charakterystyczną cechą sprzęgieł hydrokinetycznych CHRYSLER jest stosowanie bardzo lekkich wirników spawanych z tłoczonych blach oraz dodatkowych zbiorników.

ZAOPATRYWANIE TURBINY

Dawniej zaopatrywano turbiny w pierścień wewnętrzny . Liczba łopatek pompy wynosiła 32, a turbiny 30. Sprzęgła udoskonalone mają obieg otwarty oraz kołnierze zastawkowe. Zarówno łopatki pompy, jak i tur­biny są skrócone przez skośne ścięcia. Pojemność dodatko­wych zbiorników cieczy z biegiem lat poważnie zmniejszono. Sprzęgło hydrokinetyczne samochodu FIAT  bez kołnierza zastawkowego lub dodatkowego zbiornika na­leży do nielicznych zespołów o wirnikach odlanych ze stopu lekkiego. Łopatki są skrócone przez skośne ścięcie. Liczba łopatek pompy wynosi 40, a turbiny — 36.