Archive for Marzec, 2014

WIRNIKI POMP I TURBIN

Początkowo wirniki pomp i turbin sprzęgieł hydrokinetycz- nych przeważnie odlewano ze stopów lekkich. Obecnie sto­suje się głównie znacznie lżejsze wirniki tłoczone lub spawane z blach. Niekiedy instaluje się urządzenia sterowane za pomocą dźwigni lub samoczynne, które pozwalają całko­wicie zatrzymać krążenie cieczy lub je wydatnie utrudnić. Korzysta się z nich w okresie zmiany przełożeń zwykłej skrzynki biegów. W automatycznych skrzynkach biegów stosuje się często urządzenia umożliwiające okresowe opróż­nianie sprzęgieł hydrokinetycznych z cieczy. Pozwala to na włączanie lub wyłączanie sprzęgła hydrokinetycznego przez napełnianie go cieczą lub opróżnianie.

OTWARTY OBIEG

Sprzęgło hydrokinetyczne samochodu ZIM  o obiegu otwartym ma wirniki spawane z blach tłoczonych oraz koł­nierz zastawkowy I zbiornik cieczy. Łopatki pompy za­opatrzone są w niewielkie skośne ścięcia. Liczba łopatek pompy wynosi 48, zaś turbiny 44, a luz między pompą i      turbiną — 4 mm. Ciecz ‘~|wypełnia sprzęgło w 85%.Sprzęgła hydrokinetyczne, stosowane w samochodach CHRYSLER, poddawano z biegiem lat rozmaitym mody­fikacjom . Charakterystyczną cechą sprzęgieł hydrokinetycznych CHRYSLER jest stosowanie bardzo lekkich wirników spawanych z tłoczonych blach oraz dodatkowych zbiorników.