Archive for Kwiecień, 2014

ZASTĄPIENIE ZWYKŁEGO SPRZĘGŁA

Zastąpienie zwykłego sprzęgła ciernego sprzęgłem hydro- kinetycznym pociąga jednak za sobą rozmaite niedogodności. Najważniejsze z nich to:   dość niska sprawność przekazywania napędu, zwłaszcza w zakresie dużych obciążeń, kiedy sprzęgło hydro­kinetyczne pracuje ze znacznym poślizgiem, co zwiększa zużycie paliwa,brak możliwości całkowitego odłączenia pracującego silnika od układu napędowego; jeżeli silnik pracuje (na­wet na biegu jałowym) stojący samochód wykazuje skłonność do pełzania; podczas jazdy niezupełne roz­łączanie sprzęgła utrudnia przełączanie biegów, co w razie stosowania zwykłej skrzynki biegów zmusza do instalowania dodatkowego sprzęgła ciernego.

MAŁA SPRAWNOŚĆ

Mała sprawność sprzęgła hydrokinetycznego w okresach przekazywania napędu od kół pędnych samochodu na jego silnik, co często zmusza do stosowania odpowiedniego urządzenia do mechanicznego sprzęgania pompy z tur­biną (np. sprzęgła jednokierunkowego), aby umożliwić skuteczne hamowanie silnikiem rozpędzonego samocho­du, rozruch silnika przez holowanie samochodu itp. Wymaganą charakterystykę. działania samochodowego sprzęgła hydrokinetycznego, czyli wysoką sprawność w okre­sie pracy silnika, ze znamionową prędkością biegu oraz możliwie mały moment obrotowy pompy w razie bezruchu turbiny uzyskuje się, korzystając z następujących środków konstrukcyjnych.

ZASTOSOWANIE DODATKOWEGO ZBIORNIKA

Zastosowanie dodatkowego zbiornika cieczy w sąsiedz­twie turbiny ; ze zbiornika dodat­kowego ciecz wypływa do przestrzeni roboczej sprzęgła wskutek’oddziaływania sił odśrodkowych, wywoływa­nych obracaniem się turbiny, a na okres jej bezruchu wypełnia znów zbiornik dodatkowy; dzięki temu podczas bezruchu turbiny sprzęgło jest tylko częściowo wypeł­nione cieczą, a więc przenosi stosunkowo niewielki mo­ment obrotowy; natomiast z rozpędzaniem turbiny . wzrasta wypełnienie przestrzeni roboczej sprzęgła, czyli jego zdolność.