Monthly Archives: Kwiecień 2014

ZASTĄPIENIE ZWYKŁEGO SPRZĘGŁA

Zastąpienie zwykłego sprzęgła ciernego sprzęgłem hydro- kinetycznym pociąga jednak za sobą rozmaite niedogodności. Najważniejsze z nich to:   dość niska sprawność przekazywania napędu, zwłaszcza w zakresie dużych obciążeń, kiedy sprzęgło hydro­kinetyczne pracuje ze

MAŁA SPRAWNOŚĆ

Mała sprawność sprzęgła hydrokinetycznego w okresach przekazywania napędu od kół pędnych samochodu na jego silnik, co często zmusza do stosowania odpowiedniego urządzenia do mechanicznego sprzęgania pompy z tur­biną (np. sprzęgła jednokierunkowego), aby

ZASTOSOWANIE DODATKOWEGO ZBIORNIKA

Zastosowanie dodatkowego zbiornika cieczy w sąsiedz­twie turbiny ; ze zbiornika dodat­kowego ciecz wypływa do przestrzeni roboczej sprzęgła wskutek’oddziaływania sił odśrodkowych, wywoływa­nych obracaniem się turbiny, a na okres jej bezruchu wypełnia znów zbiornik