Archive for Czerwiec, 2014

CHARAKTERYSTYKA SPRZĘGŁA HYDROKINETYCZNEGO

Charakterystyka, sprzęgła hydrokinetycznego. Zasadniczy wykres zewnętrznej charakterystyki sprzęgła hydrokine­tycznego tworzą: krzywa momentu obrotowego przenoszo­nego przez sprzęgło i krzywa sprawności . Dzia­łanie sprzęgła hydrokinetycznego cechuje okoliczność, że teoretycznie moment obrotowy Afa na wale turbiny jest równy momentowi obrotowemu Afx na wale pompy, czyli że przełożenie momentów (tzw. dynamiczne) jest równe jed­ności. W rzeczywistości moment obrotowy na wale pompy Mt jest nieco większy od momentu Mit ze względu na wy­stępowanie oporów wentylacyjnych, co można wyrazić równaniem: Afx — Afa — Mz = 0, gdzie: Mz — moment oporów wentylacyjnych.

NAJWIĘKSZY MOMENT OBROTOWY

Największy moment obrotowy przenosi sprzęgło hydro­kinetyczne pracując z przełożeniem prędkości (lub kinema­tycznym) i = n2/n1 = 0 (gdzie:           — prędkość obrotowa wału napędzającego, n2 — prędkość obrotowa wału napędza­nego), czyli wówczas, kiedy pompa obraca się z prędkością ob­rotową nv zaś turbina jest nieruchoma*). Jeżeli prędkość obrotowa pompy (rtt) jest stała, w miarę zwiększania pręd­kości obrotowej turbiny, czyli wzrastania przełożenia /, maleje’moment obrotowy przekazywany przez sprzęgło — aż do zera przy przełożeniu kinematycznym i = 1.