Monthly Archives: Czerwiec 2014

CHARAKTERYSTYKA SPRZĘGŁA HYDROKINETYCZNEGO

Charakterystyka, sprzęgła hydrokinetycznego. Zasadniczy wykres zewnętrznej charakterystyki sprzęgła hydrokine­tycznego tworzą: krzywa momentu obrotowego przenoszo­nego przez sprzęgło i krzywa sprawności . Dzia­łanie sprzęgła hydrokinetycznego cechuje okoliczność, że teoretycznie moment obrotowy Afa na wale

NAJWIĘKSZY MOMENT OBROTOWY

Największy moment obrotowy przenosi sprzęgło hydro­kinetyczne pracując z przełożeniem prędkości (lub kinema­tycznym) i = n2/n1 = 0 (gdzie:           — prędkość obrotowa wału napędzającego, n2 — prędkość obrotowa wału napędza­nego), czyli wówczas, kiedy

SPRAWNOŚĆ SPRZĘGŁA HYDROKINETYCZNEGO

Sprawność sprzęgła hydrokinetycznego 0?) charakteryzuje teoretycznie prosta . Przy / = 0 również i,     ,7=0. Wraz ze wzrostem przełożenia proporcjonalnie rośnie jednocześnie i sprawność sprzęgła, aż do około rj = = 0,97,