Monthly Archives: Lipiec 2014

SPRZĘGŁA HYDROKINETYCZNE

Sprzęgło. hydrokinetyczne składa się z dwóch wirników, przeważnie o przekroju zbliżonym do półkolistego lub pół- eliptycznego, zaopatrzonych w łopatki biegnące najczęściej promieniowo względem osi obrotu wirników sprzęgła. Wir­niki sprzęgieł hydrokinetycznych stosowanych w

PODCZAS PRACY SILNIKA

Podczas pra­cy silnika ciecz w sprzęgle hydrokinetycznym nieustan­nie krąży więc pomiędzy ło­patkami wirników pompy i    turbiny zapew­niając hydrokinetyczne sprzę­żenie wału napędzającego z wałem napędzanym.Ciecz wypełniająca sprzęgło hydrauliczne — z reguły olej zwykły