Archive for Sierpień, 2014

PODCZAS DALSZEGO WCISKANIA

Podczas dalszego wciskania pedału przyspieszenia znów otwiera się zawór powietrzny, co powoduje całkowite włączenie sprzęgła., Przebieg włącze­nia sprzęgła jest więc kontrolowany przez nacisk wywierany na pedał przyspieszenia oraz chwilowe otwarcie zaworu powietrznego. Wskutek rozpędzenia samochodu do około 24 km/godz rozwierają się styki wyłącznika odśrodkowego, napędzanego przez wałek szybkościomierza. W razie zmniejszenia się prędkości samochodu do około 9,5 km/godz styki zwierają się. Jeżeli styki regulatora odśrodkowego są rozwarte, zwolnienie pedału przyspieszenia nie powoduje wyłączenia sprzęgła, co umożliwia hamowanie silnikiem rozpędzonego pojazdu.

DO WYŁĄCZANIA SPRZĘGŁA

Do wyłączania sprzęgła ńa okres zmiany biegów służy styk u ilasady dźwigni zmiany biegów, bocznikujący styki regulatora odśrodkowego. Nożny wyłącznik przy­ciskowy pozwala na wyłączanie sprzęgła niezależnie od położenia pedału przyspieszenia.System LUKOMAT przypomina system SAXOMAT FLR. Sprzęgło odśrodkowe zapewnia płynne ruszanie samochodu z miejsca, a sprzęgło zwykłe służy do odłączania silnika od układu napędowego na okresy przełączania przekładni w skrzynce biegów. W sprzęgle odśrodkowym zadania ciężarków wirujących spełniają szczęki ściągane sprężynami.

SWORZNIE SZCZĘK

Sworznie szczęk umocowane są w kole zama­chowym silnika. Wskutek przyspieszenia biegu silnika szczęki rozsuwają się i przywierają do bieżni bębna stano­wiącego jednocześnie obudowę zwykłego sprzęgła. Napę­dzana tarcza zwykłego sprzęgła jest dociskana do obudowy przez tarczę-dociskową, wskutek nacisku sprężyny tarczo­wej, spełniającej jednocześnie zadanie dźwigienek wyłą­czających. Obudowa sprzęgła jest osadzona w piaście kola. zamachowego za pośrednictwem sprzęgła jednokierunkowego. Wskutek zwarcia styków wyłącznika sterowanego przez dźwignię zmiany biegów rozpoczyna się zasilanie prądem zaworu elektromagnetycznego, który łączy wówczas siłownik z zasobnikiem podciśnienia, co powoduje wyłączenie sprzęgła . W takiej sytuacji przepona poprzez trzonek otwiera zawór powietrzny.

ZWOLNIENIE DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW

Zwolnienie dźwigni zmiany biegów powoduje przerwanie, zasilania zaworu elektromagnetycznego, który pozwala na przenikanie powietrza do siłownika przez otwarty zawór powietrzny, co wywołuje szybkie włączanie się sprzęgła. Trwa to do chwili, w której trzonek zaczyna ustępować pod naciskiem sprężyny zaworu powietrznego, pozwalając na jego zamykanie się. Zapewnia to płynne ostateczne włą­czenie się sprzęgła, w sposób zależny od chwilowego na­cieku na pedał przyspieszenia — ponieważ stopień otwarcia zaworu powietrznego zależy od uchylenia przepustnicy gaźnika. W razie całkowitego zamknięcia zaworu po­wietrznego (pedał przyspieszenia zwolniony), siłownik w koń­cowej fazie włączania sprzęgła powoli zapełnia się powie­trzem jedynie przez kalibrowany kanalik — a więc sprzęgło włącza się stosunkowo powolnie.