Archive for Sierpień, 2014

ZWOLNIENIE DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW

Zwolnienie dźwigni zmiany biegów powoduje przerwanie, zasilania zaworu elektromagnetycznego, który pozwala na przenikanie powietrza do siłownika przez otwarty zawór powietrzny, co wywołuje szybkie włączanie się sprzęgła. Trwa to do chwili, w której trzonek zaczyna ustępować pod naciskiem sprężyny zaworu powietrznego, pozwalając na jego zamykanie się. Zapewnia to płynne ostateczne włą­czenie się sprzęgła, w sposób zależny od chwilowego na­cieku na pedał przyspieszenia — ponieważ stopień otwarcia zaworu powietrznego zależy od uchylenia przepustnicy gaźnika. W razie całkowitego zamknięcia zaworu po­wietrznego (pedał przyspieszenia zwolniony), siłownik w koń­cowej fazie włączania sprzęgła powoli zapełnia się powie­trzem jedynie przez kalibrowany kanalik — a więc sprzęgło włącza się stosunkowo powolnie.

PRZEBIEG WŁĄCZANIA SPRZĘGŁA

Przebieg włączania się sprzęgła zależy również od cha­rakteru ruchu samochodu. Wokresierozpędzaniasamochodu otwiera się zawór kulkowy i przepuszcza dodatkowe ilości powietrza do siłownika, co przyspiesza ostateczne wlączenie się sprzęgła. Podczas opóźniania ruchu samochodu kulka przesłania kalibrowany kanalik, sprzęgło włącza się odpowiednio powolniej.Sprzęgło jednokierunkowe umożliwia uruchamianie sil­nika przez holowanie samochodu oraz unieruchomienie po­jazdu na okres postoju — przez włączenie biegu.Sprzęgło z przesuwnym elektromagnesem. Samoczynne wyłączenie sprzęgła ciernego na okres przełączania przekładni w skrzynce biegów zapewnia elektryczno-mechaniczny auto­mat sprzęgłowy. Do zaciskania tarczy sprzęgła służy prze­suwny elektromagnes.

ELEKTROMAGNES STALE POŁĄCZONY

System SIMCAMATIC przypomina system FERLEC, przy czym jedyną istotną różnicę stanowi wykonywanie przez elektromagnes ruchów poosiowych. Do obudowy sprzęgła , związanej z kołem zamachowym silnika, przy­mocowana jest kotwica pierścieniowego elektromagnesu. Natomiast elektromagnes jest połączony na stałe z tarczą dociskową i wraz z nią może przesuwać się poosiowo wzglę­dem koła zamachowego. Zaciśnięcie tarczy sprzęgła uzyskuje się dzięki dążności elektromagnesu do zbliżenia się do kotwicy. Elektromagnes jest zasilany prądem z prądnicy przez szczotki i pierścienie ślizgowe. Wymagany sposób włączania sprzęgła uzyskuje się dzięki zmuszaniu prądnicy do pracy — albo ze wzbudzeniem obcym, albo ze wzbudzeniem własnym. Do przymusowego włączania sprzęgła — bez względu na ewentualne usterki w działaniu prądnicy — służy prze­łącznik w desce rozdzielczej, który umożliwia zasilanie ele­ktromagnesu sprzęgła wyłącznie z akumulatora. Pozwala to na uruchamianie silnika przez holowanie samochodu oraz na skuteczne hamowanie si/nikiem rozpędzonego pojazdu, nawet w razie braku napięcia pomiędzy zaciskami prądnicy.