Monthly Archives: Wrzesień 2014

DO WYŁĄCZANIA SPRZĘGŁA

Do wyłączania sprzęgła ńa okres zmiany biegów służy styk u ilasady dźwigni zmiany biegów, bocznikujący styki regulatora odśrodkowego. Nożny wyłącznik przy­ciskowy pozwala na wyłączanie sprzęgła niezależnie od położenia pedału przyspieszenia.System LUKOMAT przypomina

SWORZNIE SZCZĘK

Sworznie szczęk umocowane są w kole zama­chowym silnika. Wskutek przyspieszenia biegu silnika szczęki rozsuwają się i przywierają do bieżni bębna stano­wiącego jednocześnie obudowę zwykłego sprzęgła. Napę­dzana tarcza zwykłego sprzęgła jest dociskana do obudowy