Archive for Wrzesień, 2014

DO WYŁĄCZANIA SPRZĘGŁA

Do wyłączania sprzęgła ńa okres zmiany biegów służy styk u ilasady dźwigni zmiany biegów, bocznikujący styki regulatora odśrodkowego. Nożny wyłącznik przy­ciskowy pozwala na wyłączanie sprzęgła niezależnie od położenia pedału przyspieszenia.System LUKOMAT przypomina system SAXOMAT FLR. Sprzęgło odśrodkowe zapewnia płynne ruszanie samochodu z miejsca, a sprzęgło zwykłe służy do odłączania silnika od układu napędowego na okresy przełączania przekładni w skrzynce biegów. W sprzęgle odśrodkowym zadania ciężarków wirujących spełniają szczęki ściągane sprężynami.

SWORZNIE SZCZĘK

Sworznie szczęk umocowane są w kole zama­chowym silnika. Wskutek przyspieszenia biegu silnika szczęki rozsuwają się i przywierają do bieżni bębna stano­wiącego jednocześnie obudowę zwykłego sprzęgła. Napę­dzana tarcza zwykłego sprzęgła jest dociskana do obudowy przez tarczę-dociskową, wskutek nacisku sprężyny tarczo­wej, spełniającej jednocześnie zadanie dźwigienek wyłą­czających. Obudowa sprzęgła jest osadzona w piaście kola. zamachowego za pośrednictwem sprzęgła jednokierunkowego. Wskutek zwarcia styków wyłącznika sterowanego przez dźwignię zmiany biegów rozpoczyna się zasilanie prądem zaworu elektromagnetycznego, który łączy wówczas siłownik z zasobnikiem podciśnienia, co powoduje wyłączenie sprzęgła . W takiej sytuacji przepona poprzez trzonek otwiera zawór powietrzny.