Archive for Wrzesień, 2014

ZAWÓR WLOTOWY

Zawór wlotowy jest sterowany przez cięgło przepustnicy gaź- nika. W razie zwolnienia pedału przyspieszenia zawór wloto­wy łączy siłownik z atmosferą. Wskutek lekkiego wciśnięcia pedału przyspieszenia styki wyłącznika przepustnlcy roz­wierają się, a elektromagnetyczny zawór odcina połączenie pomiędzy rurą ssącą i siłownikiem. Wówczas do siłownika przez otwarty zawór wlotowy i zawór elektromagnetyczny napływa powietrze oraz zmniejsza się podciśnienie w ko­morze zaworu powietrznego, połączonej przewodem z si­łownikiem.W rezultacie zawór powietrzny zamyka się i uniemożliwia dopływ powietrza do siłownika. Sprężyna zaworu po­wietrznego jest tak dobrana, że utrzymuje w siłowniku pod­ciśnienie, równe 0,155 kG/cm8, zapewniające częściowe włączenie sprzęgła.