Archive for Październik, 2014

ELIMINACJA SZARPNIĘCIA

Szarpnięcie to można wyeliminować, jeśli po włączeniu niższej prze­kładni będzie się płynnie włączać sprzęgło i zwiększać otwar­cie przepustnicy w celu podwyższenia prędkości biegu sil­nika do prędkości obrotowej tarczy Sprzęgła. Płynne włączenie sprzęgła podczas przełączania na niższą przekładnię osiąga się wnastępujący sposób. Gdy tylko samo­chód zwolni, podwieszona w gumowych uchwytach obudowa przekładni głównej pochyla się do przodu, co powoduje zwarcie styków włącznika tylnego mostu. Poprzez styki włącznika tylnego mostu i wyłącznik ograniczający płynie wówczas prąd do przekaźnika włączającego elektromagnes. Pod działaniem elektromagnesu zawór sterujący poprzez układ zaworków niezależnie od uchylenia przepustnicy przedłuża odpowiednio okres włączania, sprzęgła.

ZAWÓR WLOTOWY

Zawór wlotowy jest sterowany przez cięgło przepustnicy gaź- nika. W razie zwolnienia pedału przyspieszenia zawór wloto­wy łączy siłownik z atmosferą. Wskutek lekkiego wciśnięcia pedału przyspieszenia styki wyłącznika przepustnlcy roz­wierają się, a elektromagnetyczny zawór odcina połączenie pomiędzy rurą ssącą i siłownikiem. Wówczas do siłownika przez otwarty zawór wlotowy i zawór elektromagnetyczny napływa powietrze oraz zmniejsza się podciśnienie w ko­morze zaworu powietrznego, połączonej przewodem z si­łownikiem.W rezultacie zawór powietrzny zamyka się i uniemożliwia dopływ powietrza do siłownika. Sprężyna zaworu po­wietrznego jest tak dobrana, że utrzymuje w siłowniku pod­ciśnienie, równe 0,155 kG/cm8, zapewniające częściowe włączenie sprzęgła.

PODCZAS DALSZEGO WCISKANIA

Podczas dalszego wciskania pedału przyspieszenia znów otwiera się zawór powietrzny, co powoduje całkowite włączenie sprzęgła., Przebieg włącze­nia sprzęgła jest więc kontrolowany przez nacisk wywierany na pedał przyspieszenia oraz chwilowe otwarcie zaworu powietrznego. Wskutek rozpędzenia samochodu do około 24 km/godz rozwierają się styki wyłącznika odśrodkowego, napędzanego przez wałek szybkościomierza. W razie zmniejszenia się prędkości samochodu do około 9,5 km/godz styki zwierają się. Jeżeli styki regulatora odśrodkowego są rozwarte, zwolnienie pedału przyspieszenia nie powoduje wyłączenia sprzęgła, co umożliwia hamowanie silnikiem rozpędzonego pojazdu.