Monthly Archives: Październik 2014

ELIMINACJA SZARPNIĘCIA

Szarpnięcie to można wyeliminować, jeśli po włączeniu niższej prze­kładni będzie się płynnie włączać sprzęgło i zwiększać otwar­cie przepustnicy w celu podwyższenia prędkości biegu sil­nika do prędkości obrotowej tarczy Sprzęgła. Płynne włączenie sprzęgła

ZAWÓR WLOTOWY

Zawór wlotowy jest sterowany przez cięgło przepustnicy gaź- nika. W razie zwolnienia pedału przyspieszenia zawór wloto­wy łączy siłownik z atmosferą. Wskutek lekkiego wciśnięcia pedału przyspieszenia styki wyłącznika przepustnlcy roz­wierają się, a elektromagnetyczny

PODCZAS DALSZEGO WCISKANIA

Podczas dalszego wciskania pedału przyspieszenia znów otwiera się zawór powietrzny, co powoduje całkowite włączenie sprzęgła., Przebieg włącze­nia sprzęgła jest więc kontrolowany przez nacisk wywierany na pedał przyspieszenia oraz chwilowe otwarcie zaworu powietrznego.