Monthly Archives: Listopad 2014

WYPOSAŻENIE DUŻEGO SAMOCHODU

Wyposażenie dużego samochodu w dwa niezależne układy napędowe, zapewniające indywidualny napęd środkowego i tylnego mostu napędowego, pozwala na wykorzystanie do takich pojazdów silników i zespołów napędowych, produko­wanych seryjnie do zwykłych samo­chodów ciężarowych.

RÓWNOLEGŁE PRZEKŁADNIE ZĘBATE

Obecnie w mechanizmach pojazdów samochodowych sto­suje się-prawie wyłącznie koła zębate o ewolwentowym zarysie zębów. Pogląd o’klasyfikacji samochodowych prze­kładni zębatych zależnie od wzajemnych położeń osi kół współpracujących, kształtu kół zębatych oraz kształtów linii zębów

WALCOWE KOŁA ZĘBATE

Walcowe koła zębate stosowane w samochodowych skrzyn­kach przekładniowych charakteryzują się następującymi własnościami: na ogół koła zębate mają zęby o normalnej .wysokości; zęby niskie spotyka się głównie w połączeniach wielo- wypustowych oraz niekiedy

WIEŃCE ZĘBATE

Wieńce zębate  nasadzane są na walcowe występy części. Najczęściej spotyka się wieńce zębate kół zamacho­wych, zazębiane okresowo z napędzającymi kołami zęba­tymi rozruszników. W celu ułatwienia zazębienia zęby napędzającego koła zębatego rozrusznika oraz