Archive for Listopad, 2014

RODZAJ UKŁADU

Do tego rodzaju układów należy m. in. układ napędowy samo­chodu TATRA 111 .Rama samochodu wykonana jest ze stalowej rury. W każdym moście napędowym wbudowane są po dwie stożkowe prze­kładnie główne, co zapewnia indywi­dualny napęd poszczególnych pólosi. Koła podczas ruchu samochodu na­trafiając na nierówności nawierzchni, wychylają się z położeń środkowych i przekręcają się wraz z półosiami wokół osi wałka napędzającego. Koło talerzowe, napędzające półoś, jest stale zazębione z wałkiem’napędza­jącym i wskutek wychyleń półosi przetacza się nieco po stożkowym wieńcu zębatym wałka napędzającego. Trzy indywidualne mechanizmy różnicowe mostów napędowych (półosi) składają się z walcowych kół zębatych i są wyposa­żone w urządzenia do blokowania.

OBUDOWA SKRZYNKI

Obudowa skrzynki przekładniowej i skrzynki rozdzielczej stanowi wspólny odlew osłaniający zblokowane przekładnie. Czteroosfowe samochody terenowe. Ograniczenia w dopusz­czalnych obciążeniach poszczególnych osi w razie koniecz­ności zwiększenia całkowitego ciężaru dużego pojazdu samo­chodowego zmuszają do zwiększenia liczby osi .Wspomniane czynniki doprowadziły do rozpowszechnienia się samochodów cztero- osiowych o napędzie na wszystkie koła. W układzie napę­dowym tego rodzaju pojazdu  przeważnie stosuje się międzyosiowy mechanizm różnicowy — zarówno między przednią i tylną grupą mostów, jak również i mię­dzy przednimi oraz tylnymi mostami napędowymi. Konieczności instalowania rmędzyosrowych mechanizmów różnicowych uniknięto w układzie napędowym cztero- osiowego samochodu ciężarowego BOSS1NG-NAG o nie­zależnym,zawieszeniu wszystkich kół .