Archive for Grudzień, 2014

OBUDOWA SKRZYNKI

Obudowa skrzynki przekładniowej i skrzynki rozdzielczej stanowi wspólny odlew osłaniający zblokowane przekładnie. Czteroosfowe samochody terenowe. Ograniczenia w dopusz­czalnych obciążeniach poszczególnych osi w razie koniecz­ności zwiększenia całkowitego ciężaru dużego pojazdu samo­chodowego zmuszają do zwiększenia liczby osi .Wspomniane czynniki doprowadziły do rozpowszechnienia się samochodów cztero- osiowych o napędzie na wszystkie koła. W układzie napę­dowym tego rodzaju pojazdu  przeważnie stosuje się międzyosiowy mechanizm różnicowy — zarówno między przednią i tylną grupą mostów, jak również i mię­dzy przednimi oraz tylnymi mostami napędowymi. Konieczności instalowania rmędzyosrowych mechanizmów różnicowych uniknięto w układzie napędowym cztero- osiowego samochodu ciężarowego BOSS1NG-NAG o nie­zależnym,zawieszeniu wszystkich kół .

SPECJALNE UKŁADY NAPĘDOWE

Specjalne układy napędowe. Samo­chód terenowy o dużej nośności czę­sto wyposaża się w dwa silniki na­pędowe. Przeważnie pojazd ma dwa niezależne układy napędowe — np. wywrotka EUCLID o dwóch silnikach1 wysokoprężnych, każdy o mocy 190 KM . Współdziałanie obu silników jest możliwe dzięki zastoso­waniu dwóch identycznych przekładni hydrokinetycznych oraz planetarnych skrzynek przekładniowych, pracują­cych jako dwie identyczne automatyczne skrzynki biegów. Jeden z silników napędza środkowy most . napędowy,a drugi — tylny most napędowy, dzięki czemu zbędne są jakiekolwiek urządzenia wyrównawcze.