Monthly Archives: Grudzień 2014

OBUDOWA SKRZYNKI

Obudowa skrzynki przekładniowej i skrzynki rozdzielczej stanowi wspólny odlew osłaniający zblokowane przekładnie. Czteroosfowe samochody terenowe. Ograniczenia w dopusz­czalnych obciążeniach poszczególnych osi w razie koniecz­ności zwiększenia całkowitego ciężaru dużego pojazdu samo­chodowego zmuszają do

SPECJALNE UKŁADY NAPĘDOWE

Specjalne układy napędowe. Samo­chód terenowy o dużej nośności czę­sto wyposaża się w dwa silniki na­pędowe. Przeważnie pojazd ma dwa niezależne układy napędowe — np. wywrotka EUCLID o dwóch silnikach1 wysokoprężnych, każdy o