Monthly Archives: Styczeń 2015

DŹWIGNIA DO STEROWANIA

Dźwignia do sterowania przedniego mostu napędowego ma trzy położenia robocze:włączenie przedniego napędu oraz międzyosiowego mechanizmu różnicowego,  włączenie przedniego napędu oraz blokowanie między­osiowego mechanizmu różnicowego, wyłączenie przedniego napędu.Często we wszystkich trzech mostach napędowych stosuje

RODZAJ RÓŻNICY

Tego rodzaju różnicę 6.. .8% pręd­kości obrotowych można uzyskać przez zróżnicowanie ciśnie­nia w ogumieniu, czyli dzięki różnicom promieni dynamicz­nych kół (dopuszczalne do ±5%), lub przez zwiększenie o 6 do 8% przełożenia przekładni

RODZAJ UKŁADU

Do tego rodzaju układów należy m. in. układ napędowy samo­chodu TATRA 111 .Rama samochodu wykonana jest ze stalowej rury. W każdym moście napędowym wbudowane są po dwie stożkowe prze­kładnie główne, co zapewnia