Archive for Styczeń, 2015

DŹWIGNIA DO STEROWANIA

Dźwignia do sterowania przedniego mostu napędowego ma trzy położenia robocze:włączenie przedniego napędu oraz międzyosiowego mechanizmu różnicowego,  włączenie przedniego napędu oraz blokowanie między­osiowego mechanizmu różnicowego, wyłączenie przedniego napędu.Często we wszystkich trzech mostach napędowych stosuje się współwymienne dwustopniowe przekładnie główne. Takie rozwiązanie zapewnia ujednolicenie konstrukcji wielu części podwozia. Zadania niesymetrycznego mechanizmu różnico­wego z powodzeniem spełniać może międzyosiowe sprzęgło jednokierunkowe, któresamoc2ynnie włącza napęd przedniego mostu, jeżeli poślizg kół tylnych w stosunku do przednich przekracza 6…8%.

RODZAJ RÓŻNICY

Tego rodzaju różnicę 6.. .8% pręd­kości obrotowych można uzyskać przez zróżnicowanie ciśnie­nia w ogumieniu, czyli dzięki różnicom promieni dynamicz­nych kół (dopuszczalne do ±5%), lub przez zwiększenie o 6 do 8% przełożenia przekładni głównej przedniego mostu. Konstrukcja układu, napędowego zależy w znacznym stopniu od sposobu zawieszenia kół samochodu. Wynika to z okoliczności, że zawieszenie nie­zależne wymaga zaopatrzenia półosi lub wałków napędowych kół w prze­guby krzyżakowe (lub homokinety- czne), które ze względu na duże ob­ciążenia i trudne warunki pracy ule­gają szybkiemu zużyciu. Aby uniknąć stosowania przegubów niekiedy sto­suje się specjalne rozwiązania kon­strukcyjne.

 

RODZAJ UKŁADU

Do tego rodzaju układów należy m. in. układ napędowy samo­chodu TATRA 111 .Rama samochodu wykonana jest ze stalowej rury. W każdym moście napędowym wbudowane są po dwie stożkowe prze­kładnie główne, co zapewnia indywi­dualny napęd poszczególnych pólosi. Koła podczas ruchu samochodu na­trafiając na nierówności nawierzchni, wychylają się z położeń środkowych i przekręcają się wraz z półosiami wokół osi wałka napędzającego. Koło talerzowe, napędzające półoś, jest stale zazębione z wałkiem’napędza­jącym i wskutek wychyleń półosi przetacza się nieco po stożkowym wieńcu zębatym wałka napędzającego. Trzy indywidualne mechanizmy różnicowe mostów napędowych (półosi) składają się z walcowych kół zębatych i są wyposa­żone w urządzenia do blokowania.