Archive for Luty, 2015

NIESYMETRYCZNY MECHANIZM

Jeżeli samochód ma międzyosiowy mechanizm różnicowy lub międzyosiowe sprzęgło jednokierunkowe, do obu mostów napęd jest przekazywany od dolnego wału skrzynki rozdzielczej. Wówczas w przenoszeniu napędu uczestniczy para kół zębatych pomiędzy górnym i dolny wałem skrzynki rozdzielczej, najczęściej o przełożeniu 1:1, co zmniejsza sprawność ogólną układu napędowego. Niesymetryczny mechanizm różnicowy między mostami przednim i tylnymi jest z reguły wbudowany w skrzynce rozdzielczej. Mechanizm różnicowy pomiędzy obu tylnymi mostami instaluje się w obudowie środkowego mostu na­pędowego lub jako oddzielny zespół przekładniowy.


RÓWNOLEGŁY UKŁAD NAPĘDOWY

Równoległy układ napędowy trzyosiowego samochodu tere­nowego wyróżnia się tym, że każdy z trzech mostów napędzany jest oddzielnym wałem. Napęd przed­nich kół może być wyłączany przez kierowcę ręcznie, za pomocą sprzęgła kłowego, albo samoczynnie (w razie zasto­sowania międzyosiowego sprzęgła jednokierunkowego lub mechanizmów zapadkowych podwójnego działania; mecha­nizmy takie pozwalają na szybsze obracanie się przednich kół samochodu niż jego kół tylnych, identycznie jak między­osiowe sprzęgło jednokierunkowe). Przeważnie w tylnych mostach instaluje się dwustopniowe przekładnie główne, a w przednim moście — jednostopniową. Omawiany układ napędowy, choć dość rozpowszechniony, jest jednak skom­plikowany, ma dużą liczbę walów napędowych i przegubów oraz nie pozwala na zastosowanie niesymetrycznego mecha­nizmu różnicowego pomiędzy przednim i tylnymi mostami napędowymi.

SZEREGOWY UKŁAD NAPĘDOWY

Szeregowy układ napędowy trzyosiowego samochodu tere­nowego  cechuje przekazywanie napędu na dwa tylne mosty za pomocą jednego wału napędowego, przty czym istotne znaczenie ma konstrukcja mostu środkowego. Najczęściej wszystkie mosty napędowe mają jednostopnio- we przekładnie główne, a środkowy most — dodatkową przekładnię bezpośrednią. W dużym pojeżdzie oba tylne mosty wyposaża się w dwustopniowe przekładnie główne. Zastosowanie do napędu tylnych mostów jednego walu na­pędowego stwarza możliwość wbudowania niesymetrycznego mechanizmu różnicowego między przednim a tylnymi mostami.