Monthly Archives: Marzec 2015

SAMOCHODY I CIĄGNIKI TERENOWE

W takim układzie brak w ogó­le mechanizmu różnicowego, ponieważ każdy z silników na­pędza niezależnie jedno koło tylne. Dzięki zastosowaniu przekładni hydrokinetycznych koła napędzane mogą toczyć się bez poślizgu nawet w razie znacznej

DWUOSIOWE SAMOCHODY CIĘŻAROWE

Najczęściej obciążenia przednich kół są mniejsze niż kół tylnych, co zmusza do stosowania niesymetrycznego ‚mechanizmu różnicowego, który rozdziela moment obrotowy na przedni i tylny most napędowy proporcjonalnie do przenoszonych przez nie obciążeń statycznych *). Dość kosztowne międzyosiowe mechanizmy