Archive for Marzec, 2015

SAMOCHODY I CIĄGNIKI TERENOWE

W takim układzie brak w ogó­le mechanizmu różnicowego, ponieważ każdy z silników na­pędza niezależnie jedno koło tylne. Dzięki zastosowaniu przekładni hydrokinetycznych koła napędzane mogą toczyć się bez poślizgu nawet w razie znacznej różnicy prędkości obrotowych. Samochody i ciągniki terenowe mają na ogół układy na­pędowe podobne do stosowanych w zbliżonego rodzaju po­jazdach szosowych, lecz wyróżniają się napędem na wszyst­kie koła jezdne, przy czym w sprzyjających -warunkach ruchu możliwe jest jednak okresowe wyłączanie napędu przednich kół. Samochód lub ciągnik terenowy cechuje na ogół zwiększona liczba mostów napędowych — najczęściej do trzech lub czterech.

 

DWUOSIOWE SAMOCHODY CIĘŻAROWE

Najczęściej obciążenia przednich kół są mniejsze niż kół tylnych, co zmusza do stosowania niesymetrycznego ‚mechanizmu różnicowego, który rozdziela moment obrotowy na przedni i tylny most napędowy proporcjonalnie do przenoszonych przez nie obciążeń statycznych *). Dość kosztowne międzyosiowe mechanizmy różnicowe instalowane są jednak tylko w dwuosiowych samochodach terenowych o dużej nośności. Natomiast w tego rodzaju pojazdach o małej lub średniej nośności zwykle zabezpiecza się jedynie możliwość okresowego wyłączania przedniego napędu — samoczynnie, np. stosując międzyosiowe sprzęgło jednokierunkowe (tzw. gwarowo „wolne koło“), albo ręcznie,’np. przy użyciu sprzęgła kłowego.