Archive for Maj, 2015

WBUDOWANE TURBINY

Wbudowanie turbiny spalinowej w rurę wydechową (na drodze spalin), podobnie jak i przepuszczanie ich przez eżektor powoduje zwiększenie oporów wydechu silnika. Pociąga to za sobą nieznaczne obniżenie mocy indukowanej, pod­wyższenie temperatury spalin i zwiększenie ich pozostałości w cylindrze, co stwarza oczywiste niedogodności. Nadmiernego zanieczyszczenia ładunku cylindra spalinami uniknąć można, jeżeli ciśnienie spalin w przewodzie łączącym silnik z turbiną nie przewyższa ciśnienia doładowywania. Możliwość spełnienia tego wymagania zależy od przebiegu charakterystyki turbiny i sprężarki. Rozprężone i ochło­dzone w turbinie spaliny uchodzą z niej o wiele mniej ha­łaśliwie niż z otwartej rury wydechowej.

ŁOPATKI WIRNIKÓW

Wirniki turbin wykonywane są na ogół jako precyzyjne odlewy ze stopów żaroodpornych.  Łopatki wirników turbin pod­legają rozciąganiu i zginaniu pod wpływem sił odśrodkowych oraz zginaniu i skręcaniu wskutek oddziaływania sił gazo- dynamicznych. Obciążenia te są dodatkowo zwiększane przez obciążenia dynamiczne powodowane drganiami łopatek. Z uwagi na wysokie temperatury pracy łopatek i poważne obciążenia o charakterze zmęczeniowym, wymagania sta­wiane materiałom konstrukcyjnym na łopatki są szczególnie wysokie.