Monthly Archives: Czerwiec 2015

WIRNIKI SPRĘŻAREK

Wirniki sprężarek promieniowych wykonywane są z reguły jako precyzyjne odlewy ze stopów lekkich. Wirniki za­równo turbiny, jak i sprężarki są bardzo starannie wyrówno- ważane statycznie, a następnie po zamocowaniu na wspól­nym wale

OBUDOWA TURBINY

W celu odciążenia ło­żysk od sił poosiowych wirniki sprężarki i turbiny są zwykle osadzo­ne w taki sposób, aby siły poosiowe wynika­jące z różnicy ciśnień po obu stronach tarcz wirników wzajemnie się znosiły.Obudowa

ORIENTACYJNY CIĘŻAR

Orientacyjny ciężar turbosprężarki stosowanej do doładowywaniasilnika wysoko­prężnego o mocy około 100 KM (w wersji wolnossącej) wynosi około 20 kO, w tym ciężar obu wirników łącznie z wa­łem stanowi zaledwie około 1 kG.

ELEMENTY UKŁADU NAPĘDOWEGO

W pojeździe o dwóch lub trzech mostach napędowych stosuje się dodatkową skrzynkę przekładniową, tzw. skrzynkę rozdzielczą, która pozwala na wyłączanie napędu przedniego mostu. Między przednim a tylnymi mostami napędowymi wstawia się międzyosiowy