Monthly Archives: Lipiec 2015

SPRĘŻARKA PROMIENIOWA

Np. sprężarką promieniowa McCULLOCH ma przekładnię pasową klinową o zmiennym przełożeniu, uzyskiwanym przez zmienianie rozstawu tarcz kół pasowych, napędzają­cych i napędzanego. Rozstaw tych tarcz zmienia się samo­czynnie w zależności od ciśnienia doładowania.

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Podstawowe wiadomości z teorii i konstrukcji sprężare promieniowych i turbin gazowych podano .Spaliny uchodzące z rury wydechowej silnika unoszą ze sobą energię cieplną i kinetyczną, stanowiące łącznie około 30… 35% energii cieplnej wywiązującej

WBUDOWANE TURBINY

Wbudowanie turbiny spalinowej w rurę wydechową (na drodze spalin), podobnie jak i przepuszczanie ich przez eżektor powoduje zwiększenie oporów wydechu silnika. Pociąga to za sobą nieznaczne obniżenie mocy indukowanej, pod­wyższenie temperatury spalin

ŁOPATKI WIRNIKÓW

Wirniki turbin wykonywane są na ogół jako precyzyjne odlewy ze stopów żaroodpornych.  Łopatki wirników turbin pod­legają rozciąganiu i zginaniu pod wpływem sił odśrodkowych oraz zginaniu i skręcaniu wskutek oddziaływania sił gazo- dynamicznych. Obciążenia