Archive for Lipiec, 2015

SPRĘŻARKA PROMIENIOWA

Np. sprężarką promieniowa McCULLOCH ma przekładnię pasową klinową o zmiennym przełożeniu, uzyskiwanym przez zmienianie rozstawu tarcz kół pasowych, napędzają­cych i napędzanego. Rozstaw tych tarcz zmienia się samo­czynnie w zależności od ciśnienia doładowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu ciśnienie doładowania jest tylko w nie­znacznym stopniu zależne od prędkości W napędzie sprężarki McCULLOCH zastosowano ponadto kulową przekładnię planetarną (cierną) o dużym przełożeniu, zwiększającą odpowiednio prędkość obrotową wirnika sprężarki w stosunku do prędkości biegu silnika Turbosprężarka jest to zespół doładowujący ,składający się ze sprężarki (najczęściej promieniowej) i jednostopniowej turbiny spalinowej, osiowej lub ostatnio coraz częściej promieniowej (dośrodkowej, centripetal).

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Podstawowe wiadomości z teorii i konstrukcji sprężare promieniowych i turbin gazowych podano .Spaliny uchodzące z rury wydechowej silnika unoszą ze sobą energię cieplną i kinetyczną, stanowiące łącznie około 30… 35% energii cieplnej wywiązującej się podczas spalania paliwa w cylindrach. Jest to ilość niejednokrotnie większa niż ilość ciepła zamieniana przez silnik na pracę mechaniczną. Zapo- trzebowanie mocy na napęd sprężarki jest dość duże. Np. w celu uzyskania sprężu 1,5.. .2,0 napęd sprężarki po-chłania 12…20% mocy użytecznej silnika,co pociąga za sobą odpowiedni wzrost jednostkowego zużycia paliwa.

WBUDOWANE TURBINY

Wbudowanie turbiny spalinowej w rurę wydechową (na drodze spalin), podobnie jak i przepuszczanie ich przez eżektor powoduje zwiększenie oporów wydechu silnika. Pociąga to za sobą nieznaczne obniżenie mocy indukowanej, pod­wyższenie temperatury spalin i zwiększenie ich pozostałości w cylindrze, co stwarza oczywiste niedogodności. Nadmiernego zanieczyszczenia ładunku cylindra spalinami uniknąć można, jeżeli ciśnienie spalin w przewodzie łączącym silnik z turbiną nie przewyższa ciśnienia doładowywania. Możliwość spełnienia tego wymagania zależy od przebiegu charakterystyki turbiny i sprężarki. Rozprężone i ochło­dzone w turbinie spaliny uchodzą z niej o wiele mniej ha­łaśliwie niż z otwartej rury wydechowej.

ŁOPATKI WIRNIKÓW

Wirniki turbin wykonywane są na ogół jako precyzyjne odlewy ze stopów żaroodpornych.  Łopatki wirników turbin pod­legają rozciąganiu i zginaniu pod wpływem sił odśrodkowych oraz zginaniu i skręcaniu wskutek oddziaływania sił gazo- dynamicznych. Obciążenia te są dodatkowo zwiększane przez obciążenia dynamiczne powodowane drganiami łopatek. Z uwagi na wysokie temperatury pracy łopatek i poważne obciążenia o charakterze zmęczeniowym, wymagania sta­wiane materiałom konstrukcyjnym na łopatki są szczególnie wysokie.