Archive for Lipiec, 2015

BLIŹNIACZY UKŁAD

Opisany bliźniaczy układ powoduje, że siły bezwładności wynikające z przyspieszania i opóźniania części poruszających się posuwisto-zwrotnie znoszą się wzajemnie. Siły te wywołują jedynie niezrównoważony moment, który wobec niewielkich wymiarów ruchomych elementów oraz małej odległości pomiędzy osiami symetrii cylindrów jest stosunkowo niewielki. Wskutek napędu tłoków za pomocą tarczy skośnej w sprężarce RICARDO-WELLWORTHY nie występują siły boczne powodujące dociskanie tłoków do gładzi cylindrów. Po- zwala to na zaniechanie smarowania tłoków, a jednocześnie zbędne stają się pierścienie uszczelniające na tłokach. Przy dokładnym prowadzeniu tłoczysk można utrzymać stały luz pomiędzy tłokami i gładzią cylindrów, nie dopuszczając do ich stykania się ze sobą.

TŁOCZYSKA I PROWADNICE

Tłoczyska i prowadnice mogą być wykonane z tego samego materiału bez niebezpieczeństwa zatarcia się ich podczas pracy. Każdy zespół tłok-cylinder pracuje jako sprężarka dwustronnego działania, dzięki czemu uzyskuje się 28 impulsów tłoczenia podczas każdego pełnego obrotu wału, czyli praktycznie biorąc sprężarka pracuje w sposób ciągły. Przepływ powietrza przez cylindry sterują dwa suwaki obrotowe, zamocowane na wale sprężarki. Każdy z suwaków ma cztery okna, które przy odpowiednich położeniach tłoka w cylindrze ustawiają się naprzeciw jego okien. Sprężarki dynamiczne. Zależnie od kierunku przepływu powietrza rozróżnia się sprężarki odśrodkowe (zwane też promieniowymi) i sprężarki osiowe. Do doładowywania silników trakcyjnych są stosowane niemal wyłącznie sprężarki promieniowe.

SPRĘŻARKI OSIOWE

Sprężarki osiowe spotyka się w zespołach doładowujących silników dużej mocy (lotniczych, okrętowych itp.). Zasada pracy sprężarki odśrodkowej polega na wywoływaniu sił odśrodkowych w powietrzu wypełniającym przestrzenie pomiędzy łopatkami jej wirnika. Pod wpływem tych sił podczas obracania się wirnika powietrze przemieszcza się na zewnątrz, przy czym szybkość jego i ciśnienie stopniowo ulegają zwiększaniu. Jednocześnie wskutek podciśnienia na miejsce usuwanego z wir-nilrn nnwietrra nr7f>7 otwńr rin- a umieszczonej pomiędzy nuca powietrza przez otwor ao gażnikiem i silnikiem lotowy nieprzerwanie dopływa- & — umieszczonej ją nowe ilości powietrza zasy- przed gażnikiem .