Archive for Sierpień, 2015

REWELACYJNE WŁAŚCIWOŚCI

Sprężarki te nie odznaczały się jednak rewelacyjnymi własnościami i zostały zarzucone — nie znajdując dotychczas naśladowców.Sprężarka RICARDO-WELLWORTHY, przeznaczona do doładowywania silników trakcyjnych, jest jedynym obecnie reprezentantem współczesnych sprężarek tłokowych tej kategorii . Sprężarka ma 14 cylindrów o nie­wielkiej średnicy, tworzących dwa wieńce po siedem cy­lindrów, rozmieszczonych parami naprzeciw siebie, równolegie do osi obrotu walu (układ rewolwerowy). W cylindrach tych poruszają się posuwisto-zwrotnie tłoki zamocowane na tłoczyskach. Tłoczyska połączone sąwodzidłem sprzężonym ze skośną tarczą osadzoną na wale za pośrednictwem łożysk tocznych. Podczas obracania się wału tarcza ta kołysze się („chybocze“) powodując przesuwanie tłoków na przemian w prawo i lewo.