Monthly Archives: Sierpień 2015

SPRĘŻARKI OSIOWE

Sprężarki osiowe spotyka się w zespołach doładowujących silników dużej mocy (lotniczych, okrętowych itp.). Zasada pracy sprężarki odśrodkowej polega na wywoływaniu sił odśrodkowych w powietrzu wypełniającym przestrzenie pomiędzy łopatkami jej wirnika. Pod wpływem tych sił podczas obracania

KOŃCOWE CIŚNIENIE

W sprężarce odśrodko­wej końcowe ciśnienie sprężania uzyskuje się więc w dwóch etapach: najpierw w wirniku dzięki siłom odśrodkowym, a następnie w dyfuzorze, wskutek zmiany energii kinetycznej na energię potencjalną. Podstawowe wiadomości dotyczące