Monthly Archives: Wrzesień 2015

REWELACYJNE WŁAŚCIWOŚCI

Sprężarki te nie odznaczały się jednak rewelacyjnymi własnościami i zostały zarzucone — nie znajdując dotychczas naśladowców.Sprężarka RICARDO-WELLWORTHY, przeznaczona do doładowywania silników trakcyjnych, jest jedynym obecnie reprezentantem współczesnych sprężarek tłokowych tej kategorii .

BLIŹNIACZY UKŁAD

Opisany bliźniaczy układ powoduje, że siły bezwładności wynikające z przyspieszania i opóźniania części poruszających się posuwisto-zwrotnie znoszą się wzajemnie. Siły te wywołują jedynie niezrównoważony moment, który wobec niewielkich wymiarów ruchomych elementów oraz

TŁOCZYSKA I PROWADNICE

Tłoczyska i prowadnice mogą być wykonane z tego samego materiału bez niebezpieczeństwa zatarcia się ich podczas pracy. Każdy zespół tłok-cylinder pracuje jako sprężarka dwustronnego działania, dzięki czemu uzyskuje się 28 impulsów tłoczenia podczas każdego pełnego