Monthly Archives: Październik 2015

SPRĘŻARKA WADE

Sprężarka WADE stanowi udoskonaloną wersję sprężarki ROOTS, odznaczającą się zastosowaniem niesymetrycznych wirników i możliwością regulacji sprężu . Za­sysane przez dwa otwory wlotowe powietrze ulega spręża­niu między obracającymi się wirnikami do chwili, w

SPRĘŻARKA BICERA

Sprężarka BICERA o zmien­nym sprężu zasysa powietrze przez wnętrze jednej z prowa­dnic zaopatrzonych w wycięcia . Prowadnice mo­gą się obracać w ustalającej je płycie czołowej. Na prze­chodzącym wewnątrz wale zamocowane są wirniki

ZALETA SPRĘŻARKI

Istotną zaletę sprężam BICERA stanowi możliwość przekręcania prowadnic, czyli zmienia­nia położenia bębna w chwilach, w których sprężany ładunek znajduje ujście do kanału wylotowego, co pozwala na regu­lację sprężu w stosunkowo dużych granicach.