Monthly Archives: Grudzień 2015

WYDAJNOŚĆ SPRĘŻARKI

Do­kładne ustalenie wzdłużne jest szczególnie ważne gdy chodzi o wirniki śrubowe, których małe przesunięcia poosiowe mogą powodować niedopuszczalne zmniejszanie ich wza­jemnego luzu. Zwykle łożysko ustalające mieści się po­między kołem zębatym sprzęgającym i

LUZ POMIĘDZY ZĘBAMI

Jednocześnie luz pomiędzy równolegle usta­wionymi (obok siebie) zębami obu wirników nie powinien być mniejszy niż 1,5 luzu obwodowego kół sprzęgających, mierzonego na tej samej średnicy. Wirniki sprężarki typu ROOTS są w zasadzie

SPRĘŻARKA ŚRUBOWA

Sprężarka śrubowa LYSHOLM (znana również pod naz.wą SAURER) mimo podobieństwa do sprężarki ROOTS pra­cuje według zupełnie innej zasady. Wirniki sprężarki śru­bowej nie tylko przenoszą powietrze ze strony ssącej na tłoczącą, lecz jednocześnie