Archive for Styczeń, 2016

WNĘKA MIĘDZYZĘBNA

Kiedy wnęka międzyzębna jednego z wirników połączy się z przestrzenią tłoczenia, wówczas sprężone powietrze napływa z tej prze­strzeni do wnęki i spręża zawarte w niej powietrze. Z kolei powietrze jest wypierane z wnęki przez wsuwający się w nią ząb drugiego wirnika. Następuje przy tym jednoczesne sprężanie powietrza wewnątrz wnęki i w przestrzeni tłoczenia, do której jest ono. wy­pychane. Ponieważ przestrzeń tłoczenia ma z reguły znacznie większą objętość niż wnęka, przyrost ci­śnienia w tym okresie jest niewielki. Sprężarka typu ROOTS z wirnikami o zębach prostych tłoczy powietrze tętniąco i wskutek tego pracuje dość hała­śliwie. Zastosowanie zębów śrubowych  za­pewnia o wiele bardziej równomierne zasysanie.i tłoczenie powietrza, co skutecznie zmniejsza hałaśliwość pracy.

WŚRÓD ZMIENNOŚCI

Wobec zmienności chwilowego momentu oporowego sprę­żarki, konieczne jest stosowanie w jej napędzie sprzęgła podatnego. * Sprzęgło takie zapewnia jednocześnie zmniejsze­nie obciążeń dynamicznych, działających na elementy napędu sprężarki w razie gwałtownych zmian prędkości biegu silnika. Z tego też względu wirniki sprężarki powinny mieć możliwie mały moment bezwładności. Osiąga się to przez wykonywanie wirników ze stopów lekkich oraz przez drążenie zębów. Wirnik łącznie z wałem, na którym jest osadzony i kołami sprzęgającymi wymaga starannego wyrównoważenia dynamicznego. Sprężarki typu ROOTS stosowane są w zakresie spręży 1,3…1,7. Prędkość obwodowa wirników na ogół nie przekracza 50 m/sek.

LUZY MIĘDZY WIRNIKAMI

Luzy pomiędzy wirnikami są niewielkie (rzędu 0,1…0,3 mm). Dlatego też koła zębate sprzęgające te wirniki po­winny być odpowiednio do­kładnie obrabiane, aby wirniki nie ocierały o siebie. Przeważnie stosowane są sprzęgające koła zębate o zębach skośnych, ponieważ uzyskuje się dla nich stosunkowo łatwo dużą dokładność luzu obwodowego. Dobierając przeciwny kierunek nachylenia linii śrubowej zębów koła zębatego i wirnika, można uzyskać częściowe zrównoważenie sił poosiowych, działających na wirnik. Jedno z łożysk każdego wirnika przejmuje siły poosiowe (nawet jeżeli teoretycznie siły te całkowicie się znoszą) ustala wirnik wzdłużnie w stosunku do obudowy.