Monthly Archives: Styczeń 2016

WNĘKA MIĘDZYZĘBNA

Kiedy wnęka międzyzębna jednego z wirników połączy się z przestrzenią tłoczenia, wówczas sprężone powietrze napływa z tej prze­strzeni do wnęki i spręża zawarte w niej powietrze. Z kolei powietrze jest wypierane z

WŚRÓD ZMIENNOŚCI

Wobec zmienności chwilowego momentu oporowego sprę­żarki, konieczne jest stosowanie w jej napędzie sprzęgła podatnego. * Sprzęgło takie zapewnia jednocześnie zmniejsze­nie obciążeń dynamicznych, działających na elementy napędu sprężarki w razie gwałtownych zmian prędkości

LUZY MIĘDZY WIRNIKAMI

Luzy pomiędzy wirnikami są niewielkie (rzędu 0,1…0,3 mm). Dlatego też koła zębate sprzęgające te wirniki po­winny być odpowiednio do­kładnie obrabiane, aby wirniki nie ocierały o siebie. Przeważnie stosowane są sprzęgające koła zębate