Monthly Archives: Luty 2016

SPRĘŻARKA DYNAMICZNA

Sprężarka dynamiczna, w której ładunek jest sprężany dzięki nadawaniu mu energii kinetycznej, którą następnie ulega zamianie na energię potencjalną ciśnienia; sprężarki dynamiczne dzielą się na osiowe i promieniowe (odśrod­kowe).Do doładowywania silników stosowane

SPRĘŻARKA ROOTS

Sprężarka ROOTS ma dwa wirniki, sprzężone ze sobą parą kół zębatych, obracające się z niewielkim luzem w obudowie . Wirniki wykonane są jako długie koła zębate o  dwóch lub trzech zębach prostych,

SPRAWNOŚĆ SPRĘŻARKI

Dlatego też dąży się zwykle, aby luz ten był możliwie najmniejszy. Sprawność sprężarki obniża również odrzucanie (zwłaszcza w zakresie dużych prędkości obrotowych) powietrza na wejściu do sprężarki w wyniku oddziaływania sił odśrodkowych.