Monthly Archives: Maj 2016

JAKOŚĆ NAPEŁNIENIA

Jakość napełnienia cylindrów silnika charakteryzuje: współczynnik napełnienia (*?„); przy czym: rjv = ycfyd, stopień napełnienia (A); przy czym: A = ycfyo = qv’v, gdzie: yc — GdVSs — gęstość świeżego ładunku w

PODCZAS DOŁADOWYWANIA

Gdy chodzi o samochody osobowe produkowane seryjnie, doładowywane silniki o za­płonie iskrowym są stosowane jedynie w rzadkich przy­padkach, wyłącznie w USA. Przez doładowywanie można uzyskać dużo większy wzrost mocy użytecznej silnika niż

SPALANIE W SILNIKU WYSOKOPRĘŻNYM

Przebieg spalania w każdym silniku wysokoprężnym zależy od wypadkowego wpływu wszystkich czynników, przyczynia­jących się do zmniejszenia lub zwiększenia opóźnienia za­płonu. Wskutek doładowywania podwyższa się zarówno temperatura, jak i ciśnienie powietrza dopływającego do

CIŚNIENIE PODCZAS SPALANIA

Podczas spalania ciśnienie w cylindrze silnika doładowy­wanego wzrasta wolniej niż w silniku wolnossącym, jed­nak z uwagi na podwyższone ciśnienie końca sprężania (początku spalania) szczytowe ciśnienie spalania jest na ogół większe niż w

ŁĄCZNY STOPIEŃ SPRĘŻENIA

Wprawdzie łączny stopień sprężania sprężarki i silnika jest niemal z reguły wyższy niż w silniku wolnossącym, lecz w zakresie małych prędkości biegu silnika znacznie obniża się ciśnienie ładowania, a ponadto powietrze ulega