Archive for Czerwiec, 2016

WYMIANA ŁADUNKU

Silnik doładowywany zasilany jest powietrzem łub mieszanką o          ciśnieniu pd, przy czym: pd—Po’n [kG/cma], gdzie: po — ciśnienie atmosferyczne [kG/cm2] oraz n — spręż (sto­pień wzrostu ciśnienia) sprężarki. Wobec małych oporów przepływu przyjmuje się zwykle,że nadciśnienie wytwarzane przez sprężarkę jest równe ciśnieniu doładowywania silnika. Temperatura powietrza lub mieszanki dostarczanych przez sprężarkę jest zawsze większa niż temperatura otoczenia (T0). We wszelkich typach sprężarek podczas sprężania powietrze lub mieszanka się nagrzewa.