Monthly Archives: Czerwiec 2016

WYMIANA ŁADUNKU

Silnik doładowywany zasilany jest powietrzem łub mieszanką o          ciśnieniu pd, przy czym: pd—Po’n [kG/cma], gdzie: po — ciśnienie atmosferyczne [kG/cm2] oraz n — spręż (sto­pień wzrostu ciśnienia) sprężarki. Wobec małych oporów przepływu