Archive for Lipiec, 2016

SILNIKI TŁOKOWE

Według Nusselta współczynnik a przejmowania ciepła od gorących spalin do ścianki cylindra określa zależność: « = 0,99 ^/p^T (1 + 1,24 cir) [kcal/m3 • godz • °C], gdzie: p — ciśnienie gazów w cylindrze [kG/cms], T — tem­peratura absolutna gazów w cylindrze [° K] oraz c^r — średnia prędkość tłoka [m/sekj. Z podanej zależności wynika, że najbardziej intensywnie przejmowane jest ciepło przez ścianki cylindra bezpośrednio po spaleniu się mieszanki, kiedy tłok oddala się już od gło­wicy cylindra.silniki tłokowe są doładowywane dynamicznie w mniejszym lub większym stopniu I w pewnych zakresach prędkości biegu. Na ogół jednak stopień takiego doładowywania jest niewielki. W niektórych silnikach, zwłaszcza dwusuwowych, wpływ doładowywania dynamicznego jest bardzo istotny.

W SILNIKACH CZTEROSUWOWYCH

Również i w silnikach czterosuwowych wykorzystuje się niekiedy doładowywanie dynamiczne — stosując specjalne układy ssące powodujące np. zwiększenie elastyczności, silnika, jego mocy maksymalnej itp.  Systemy doładowywania silników. Zależnie od sposobu napędu sprężarki rozróżnia się silniki o doładowywaniu me­chanicznym, kiedy sprężarka jest napędzana od wału kor­bowego silnika doładowywanego — oraz silniki o turbo- doładowywaniu, kiedy sprężarka napędzana jest turbiną spalinową zasilaną gazami spalinowymi doładowywanego silnika.   Jako urządzenia doładowujące stosuje się z reguły oddziel­ne podzespoły – dmuchawy, sprężarki i turbosPr^r^“ stanowiące dodatkowy osprzęt instalowany na kadłubach silników. Pomp ładujących, używanych jako wyposażenie niektórych silników dwusuwowych, zwykle me zalicza się do urządzeń doładowujących.