Monthly Archives: Sierpień 2016

PRZEJMOWANIE CIEPŁA

Temperatura powietrza w miarę oddalania się od ścianki przewodzącej gwałtownie się obniża. Stromość tego spadku zależy od współczynnika przejmowania ciepła od ścianki do powietrza (ap). Całkowity spadek temperatury jest oczy­wiście równy różnicy

PRZY USTALONEJ SZYBKOŚCI

Przy ustalonej szybkości i lepkości ośrodka, jakim jest np. powietrze, grubość warstwy granicznej <5 jest zmienna i na­rasta parabolicznie z długością ścianki. Jak długo warstwa graniczna jest jeszcze cienka, tj. na po­czątku

DOŁADOWYWANIE SILNIKÓW

Silnik doładowywany różni się od wolnossącego tym, że czyste powietrze lub mieszanka dopływa do wnętrza cy­lindrów pod ciśnieniem większym niż atmosferyczne. Za­pewnia to zwiększenie napełnienia cylindrów, a więc w ich wnętrzu spala

POWIETRZE MIĘDZY ŚCIANKAMI

Jeżeli powietrze przepływa pomiędzy dwoma ściankami* np. pomiędzy żebrami cylindrów chłodzonych powietrzem, i na sąsiednich ściankach warstwy graniczne o przepływie laminarnym zejdą się ze sobą nim zapanuje w nich przepływ burzliwy, to