Monthly Archives: Wrzesień 2016

ISTOTNA ZALETA

Istotną zaletą takiego systemu regulacji chłodzenia jest bardzo szybkie nagrzewanie się silnika po rozruchu; jak długo silnik jest jeszcze chłodny, tak długo nagrzane powietrze odpływa z powrotem do dmuchawy, w podobny sposób jak krąży

OBLICZANIE UKŁADÓW CHŁODZENIA

Ze względów bezpieczeństwa, termostaty regulujące intensywność chłodzenia silników powietrzem wbudowuje się w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia termostatu przesłony były całkowicie otwarte (maksymalny przepływ powietrza). Odwrotnie wbudowanie termostatu w razie jego niesprawności mogłoby spowodować przegrzanie

PODANE ZWIĄZKI

Jak wynika z podanych związków, określoną intensywność chłodzenia silnika można osiągać zarówno kosztem dużego zapotrzebowania wody lub po ietrza przy małej różnicy lub powietrza przy dużej różnicy temperatur. Ilość ciepła oddawanego przez gorącą wodę do

DO OBLICZANIA CHŁODNICY

Do obliczania chłodnicy można posłużyć się następującą zależnością: Q^FCz’q’At [kcal/godz], gdzie: Fcz – powierzchnia czołowa chłodnicy [dcm2], q — zdolność chłodzenia [kcal/dcm* • godż*°C] oraz At — różnica średnich temperatur wody i powietrza