Archive for Październik, 2016

DŁAWIENIE

Dławienie powietrza zasysanego przez dmuchawę — np. silnik samochodu VOLKSWAGEN (rys. 48-55); wirnik dmu­chawy odśrodkowej, osadzony na wspólnym wałku z prąd­nicą, wbudowany jest nad kadłubem; dmuchawę napędza pas klinowy, przy czym wirnik jej obraca się dwa razy szyb­ciej niż wał korbowy; dmuchawa tłoczy zimne powietrze dwoma spiralami na cylindry wbudowane poziomo; lewy strumień tłoczonego powietrza chłodzi dodatkowo olej z układu smarowania; nagrzane powietrze odpływa na zewnątrz lub jest wykorzystywane do ogrzewania wnętrza nadwozia; pod prawymi cylindrami znajduje się termosta sterujący przesłonę dławiącą dopływ powietrza zasysanego przez dmuchawę; przesłona ta ma kształt leja wsuwanego  głębiej łub płyciej w obudowę dmuchawy; termostat zaczyna wysuwać przesłonę dławiącą z wlotu powietrza, kiedy powietrze nagrzewa się od cylindrów do około 60 °C; skoro temperatura nagrzewanego powietrza przekracza 75 °C.

ZMIENIANIE WYDAJNOŚCI

Zmienianie wydajności dmuchawy; regulacja intensywności chłodzenia silnika polega na zmienianiu prędkości obrotowej wirnika dmuchawy; system taki stosowany jest tylko w silnikach o dużej mocy, rzędu kilkuset KM; uzyskane tą drogą zmniejszenie poboru mocy na napęd dmuchawy może być dość znaczne, jednak skomplikowanie konstrukcji napędu dmuchawy jest uzasadnione tylko w przypadku silnika dużej mocy,  krążenie nagrzewanego powietrza regulacja intensywności chłodzenia silnika polega na odprowadzaniu zmiennych ilości ciepłego powietrza z powrotem do dmuchawy.