Monthly Archives: Październik 2016

DŁAWIENIE

Dławienie powietrza zasysanego przez dmuchawę — np. silnik samochodu VOLKSWAGEN (rys. 48-55); wirnik dmu­chawy odśrodkowej, osadzony na wspólnym wałku z prąd­nicą, wbudowany jest nad kadłubem; dmuchawę napędza pas klinowy, przy czym wirnik

ZMIENIANIE WYDAJNOŚCI

Zmienianie wydajności dmuchawy; regulacja intensywności chłodzenia silnika polega na zmienianiu prędkości obrotowej wirnika dmuchawy; system taki stosowany jest tylko w silnikach o dużej mocy, rzędu kilkuset KM; uzyskane tą drogą zmniejszenie poboru mocy na