Archive for Listopad, 2016

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Do najważniejszych zalet chłodzenia powietrzem w porówna­niu z chłodzeniem wodą należy:  prostota obsługi, ograniczającej się w zasadzie do okre­sowego oczyszczania z zewnątrz elementów rozprasza­jących ciepło i obsługi dmuchawy,  brak możliwości uszkodzenia silnika wskutek zamarznię­cia cieczy chłodzącej (szczególnie ważne w obszarach polarnych), lub przegrzania silnika w wyniku niedoboru cieczy chłodzącej w układzie chłodzenia,  oszczędność na ciężarze własnym pojazdu, ze względu na brak chłodnicy oraz wody w układzie,   oszczędność na metalach kolorowych,  stosunkowo duża trwałość silnika, z uwagi na bardzo szybkie nagrzewanie się go po rozruchu, dzięki czemu okresy wzmożonego zużycia gładzi cylindrów i pierścieni tłokowych są stosunkowo krótkie.

WADY CHŁODZENIA POWIETRZEM

Do istotnych wad chłodzenia powietrzem należy:   stosunkowo znaczna hałaśliwość pracy silnika ze względu na brak płaszcza wodnego wokół cylindrów, dobrze tłu­miącego dźwięki, oraz z uwagi na hałaśliwość pracy dmuchawy,  niewielki pojemnościowy wskaźnik mocy, ze względu na stosunkowo małe napełnienie cylindrów — wskutek dość silnego nagrzewania zasysanej mieszanki lub powietrza, dość znaczny pobór mocy na napęd dmuchawy,  konieczność stosowania wysokojakościówego oleju sil­nikowego, z uwagi na wysokie średnie temperatury pracy części silnika,   stosunkowo duże zużycie oleju przez silnik, ze względu na dość duże luzy montażowe części, konieczne z uwagi na silne rozgrzewanie się ich podczas pracy silnika.