Monthly Archives: Listopad 2016

WADY CHŁODZENIA POWIETRZEM

Do istotnych wad chłodzenia powietrzem należy:   stosunkowo znaczna hałaśliwość pracy silnika ze względu na brak płaszcza wodnego wokół cylindrów, dobrze tłu­miącego dźwięki, oraz z uwagi na hałaśliwość pracy dmuchawy,  niewielki pojemnościowy

LICZBA ŻEBER

Cienkie żebra, wodą. Korpus silnika chłodzonego powietrzem sta­nowi skrzynia korbowa, w któ­rej ułożyskowany jest wał kor­bowy i wał rozrządu  , Do skrzyni korbowej przymocowane są śrubami indywidualnie wykonane cylindry zaopatrzone w odejmowalne

DOPŁYW POWIETRZA

Dopływ powietrza do kanału rozdzielczego regulują dwie klapy zamocowane obrotowo w osłonach; termostat, omy­wany ciepłym powietrzem nagrzewającym się od pierw­szego cylindra silnika, przez przełożenie dźwigniowe i cięgło otwiera lub przymyka jedną z