Archive for Listopad, 2016

WADY CHŁODZENIA POWIETRZEM

Do istotnych wad chłodzenia powietrzem należy:   stosunkowo znaczna hałaśliwość pracy silnika ze względu na brak płaszcza wodnego wokół cylindrów, dobrze tłu­miącego dźwięki, oraz z uwagi na hałaśliwość pracy dmuchawy,  niewielki pojemnościowy wskaźnik mocy, ze względu na stosunkowo małe napełnienie cylindrów — wskutek dość silnego nagrzewania zasysanej mieszanki lub powietrza, dość znaczny pobór mocy na napęd dmuchawy,  konieczność stosowania wysokojakościówego oleju sil­nikowego, z uwagi na wysokie średnie temperatury pracy części silnika,   stosunkowo duże zużycie oleju przez silnik, ze względu na dość duże luzy montażowe części, konieczne z uwagi na silne rozgrzewanie się ich podczas pracy silnika.

LICZBA ŻEBER

Cienkie żebra, wodą. Korpus silnika chłodzonego powietrzem sta­nowi skrzynia korbowa, w któ­rej ułożyskowany jest wał kor­bowy i wał rozrządu  , Do skrzyni korbowej przymocowane są śrubami indywidualnie wykonane cylindry zaopatrzone w odejmowalne głowice (.Zewnętrzne ścianki cylindrów i głowic zaopatrzone są w odpowiednio wykonane użebrowanie. Liczba żeber chłodzących zależy głównie od ich wysokości. Im niższe są żebra, tym musi ich być więcej. Cienkie żebra, ze względu na trudności wykonania odlewu, są często obra­biane skrawaniem. Aby zapewnić zwartość budowy silnika chłodzonego powietrzem, cyiindry umieszcza się możliwie blisko siebie ‚ i zaopatruje w znaczną liczbę cienkich i niskich żeber.

DOPŁYW POWIETRZA

Dopływ powietrza do kanału rozdzielczego regulują dwie klapy zamocowane obrotowo w osłonach; termostat, omy­wany ciepłym powietrzem nagrzewającym się od pierw­szego cylindra silnika, przez przełożenie dźwigniowe i cięgło otwiera lub przymyka jedną z klap; w miarę nagrzewania się silnika klapa ta odsłania coraz większy wolny przelot dla chłodzącego powietrza; druga klapa sprzężona jest z przepustnicą gaźnika; podczas uchylania przepustnicy gaźnika, tj. w czasie zwiększania obciążenia silnika, jedno­cześnie otwiera się druga klapa, zwiększając intensywność chłodzenia silnika; układ taki kompensuje bezwładność działania termostatu; zmiana intensywności chłodzenia następuje szybciej niż zmiana stanu cieplnego silnika.