Archive for Grudzień, 2016

Dla bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo jazdy na naszych drogach zależy zarówno od kierowców bardzo doświadczonych, jak też i od tak zwanych „niedzielnych kierowców”. Jednym i drugim zdarza się popełniać kardynalne błędy: doświadczeni popadają w rutynę, natomiast ci mniej obyci z ruchem stresują się nieomal każdym manewrem, a już na widok radiowozu dostają drżenia rąk i palpitacji serca. Kierując pojazdem należy obserwować drogę nie tylko przed sobą, ale też patrzeć w lusterko wsteczne. Aby zapewnić skuteczne widzenie, pojazdu szyby powinny być czyste, a lusterka odpowiednio ustawione umożliwiając właściwe widzenie przestrzeni przez kierującego. Przy zmianie pasa ruchu należy odpowiednio wcześnie zasygnalizować to kierunkowskazem. Jeżeli podczas jazdy poczujemy się zmęczeni lub senni, w żadnym wypadku nie należy kontynuować dalszej jazdy. W tym przypadku należy zatrzymać się i zrobić krótką przerwę, co powinno przywrócić właściwą koncentrację. Niezwykle ważne jest dostosowanie prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze.

CIECZ NISKOKRZEPNĄCA

Ciecz niskokrzepnąca. Aby zahMpieczyć silnik praed zamro­żeniem na okres jesienno-zimowy układ chłodzenia suniKa Sb Sinikawypełnia się zwykle cieczą o niskiej – tempe- raturze krzepnięcia, znacznie niższej niż te mp er ał u r a za­marzania wody. Ze względu na ograniczoną zdolność prze­noszenia ciepła (ciepło właściwe mniejsze niż wody) tempe­ratura wrzenia niskokrzepnącej cieczy chłodzącej Powinna hvć wyższa niż 100 °C. Ponadto ciecz niskokrzepnąca po­winna być zupełnie obojętna chemicznie, ą zwłaszcza nie powinna powodować korozji lub działać niszcząco menty układu chłodzenia.Jako ciecze niskokrzepnące stosuje się najczęściej wodne roztwory spirytusu etylowego oraz ghko u Ze wzeledu na niską temperaturę wrzenia alkoholu, podczas pracy silnika zawartość spirytusu w roztworze zmniejsza sie stosunkowo szybko, co stwarza konieczność okresowego uzupełniani^^ ubytku spirytusu w układzie chłodzenia.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Do najważniejszych zalet chłodzenia powietrzem w porówna­niu z chłodzeniem wodą należy:  prostota obsługi, ograniczającej się w zasadzie do okre­sowego oczyszczania z zewnątrz elementów rozprasza­jących ciepło i obsługi dmuchawy,  brak możliwości uszkodzenia silnika wskutek zamarznię­cia cieczy chłodzącej (szczególnie ważne w obszarach polarnych), lub przegrzania silnika w wyniku niedoboru cieczy chłodzącej w układzie chłodzenia,  oszczędność na ciężarze własnym pojazdu, ze względu na brak chłodnicy oraz wody w układzie,   oszczędność na metalach kolorowych,  stosunkowo duża trwałość silnika, z uwagi na bardzo szybkie nagrzewanie się go po rozruchu, dzięki czemu okresy wzmożonego zużycia gładzi cylindrów i pierścieni tłokowych są stosunkowo krótkie.