Archive for Grudzień, 2016

Najszybsze motocykle na świecie

W ostatnich latach panuje ciekawy niewątpliwie trend, według którego produkowane są coraz szybsze motocykle. Mają one swoich wiernych i oddanych fanów, którzy swoje maszyny dopieszczają w każdym, najmniejszym nawet szczególe, poświęcając im niemałą część swojego życia. Nie ma w tym nic dziwnego, wszak sami zainteresowani utrzymują, że maszyny te są nie tyle zwyczajnym hobby i sposobem na ciekawe spędzanie wolnego czasu, co bardziej życiową pasją. Biorąc pod uwagę to, że ten sport motorowy z całą pewnością no najbezpieczniejszych nie należy, a mimo to ludzie ci oddają mu się bez reszty, należy się z tym zgodzić. Nie mogą oni narzekać na nudę, ponieważ każdego roku koncerny motoryzacyjne wypuszczają na rynek coraz szybsze, charakteryzujące się coraz większą mocą oraz pojemnością silnika maszyny, które z pewnością zaspokoją oczekiwania każdego, najbardziej nawet wymagającego miłośnika szybkich motocykli oraz adrenaliny i dreszczyku emocji, które nierozerwalnie wiążą się z uprawianiem tej dyscypliny.

Ostra jazda

Dawno minęły czasy gdy samochody nie były wyposażane w pasy bezpieczeństwa, lub też montowano je tylko przy przednich fotelach, a przepisy nie nakazywały w sposób bezwzględny ich stosowania. Chociaż niektórzy użytkownicy dróg narzekają na pasy bezpieczeństwa, że ich uciskają lub wręcz krępują, to powinniśmy zdecydowanie nakazywać zapięcie pasów przewożonym pasażerom. W razie wypadku pasażer, który nie ma zapiętych pasów, może narazić na tragiczne skutki przy uderzeniu pojazdu nie tylko swoją osobę, ale też i innych ludzi znajdujących się w pojeździe. Gdyby zapinanie pasów było przestrzegane przez wszystkich użytkowników dróg, mogłoby to uratować nawet 20% śmiertelnych ofiar wypadków. W wyniku przeprowadzonej ankiety ustalono, że jedynie 40% użytkowników dróg bezwzględnie stosuje zapinanie pasów. Prawie, co czwarty pasażer nigdy nie zapina pasów bezpieczeństwa, kolejny zaś 24% tylko czasami. Część osób przyznaje, że zapina pasy bezpieczeństwa jedynie na widok policji. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe założenie pasów.

Dla bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo jazdy na naszych drogach zależy zarówno od kierowców bardzo doświadczonych, jak też i od tak zwanych „niedzielnych kierowców”. Jednym i drugim zdarza się popełniać kardynalne błędy: doświadczeni popadają w rutynę, natomiast ci mniej obyci z ruchem stresują się nieomal każdym manewrem, a już na widok radiowozu dostają drżenia rąk i palpitacji serca. Kierując pojazdem należy obserwować drogę nie tylko przed sobą, ale też patrzeć w lusterko wsteczne. Aby zapewnić skuteczne widzenie, pojazdu szyby powinny być czyste, a lusterka odpowiednio ustawione umożliwiając właściwe widzenie przestrzeni przez kierującego. Przy zmianie pasa ruchu należy odpowiednio wcześnie zasygnalizować to kierunkowskazem. Jeżeli podczas jazdy poczujemy się zmęczeni lub senni, w żadnym wypadku nie należy kontynuować dalszej jazdy. W tym przypadku należy zatrzymać się i zrobić krótką przerwę, co powinno przywrócić właściwą koncentrację. Niezwykle ważne jest dostosowanie prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze.

CIECZ NISKOKRZEPNĄCA

Ciecz niskokrzepnąca. Aby zahMpieczyć silnik praed zamro­żeniem na okres jesienno-zimowy układ chłodzenia suniKa Sb Sinikawypełnia się zwykle cieczą o niskiej – tempe- raturze krzepnięcia, znacznie niższej niż te mp er ał u r a za­marzania wody. Ze względu na ograniczoną zdolność prze­noszenia ciepła (ciepło właściwe mniejsze niż wody) tempe­ratura wrzenia niskokrzepnącej cieczy chłodzącej Powinna hvć wyższa niż 100 °C. Ponadto ciecz niskokrzepnąca po­winna być zupełnie obojętna chemicznie, ą zwłaszcza nie powinna powodować korozji lub działać niszcząco menty układu chłodzenia.Jako ciecze niskokrzepnące stosuje się najczęściej wodne roztwory spirytusu etylowego oraz ghko u Ze wzeledu na niską temperaturę wrzenia alkoholu, podczas pracy silnika zawartość spirytusu w roztworze zmniejsza sie stosunkowo szybko, co stwarza konieczność okresowego uzupełniani^^ ubytku spirytusu w układzie chłodzenia.