Archive for Styczeń, 2017

Rosnące opłaty za korzystanie ze środków transportu grupowego

W związku z rosnącymi cenami na paliwa oraz wszystkie usługi związane z użytkowaniem pojazdów różnorodnego pochodzenia, zauważamy również rosnące ceny biletów komunikacji miejskiej. W przedziale ostatniego roku mieliśmy do czynienia co najmniej z dwiema podwyżkami, tym zakresie. Rosnące ceny biletów nie są wynikiem działań marketingowych zarządzających transportem zbiorowym, jak myśli większość społeczeństwa. Zmieniający się rynek gospodarczy oraz rosnące ceny produktów eksploatacyjnych wymagają dostosowania swoich cen usługowych do panujących realiów gospodarczych. W chwili obecnej możemy spodziewać się kolejnych wzrostów cen biletów komunikacyjnych. Będzie to dalszy etap dostosowywania swoich cen do standardów życia panujących na terenie Unii Europejskiej. W większych miejscowościach zauważymy o wiele wyższy poziom cen biletów transportu zbiorowego, aniżeli w małych miasteczkach, aczkolwiek to zjawisko ulegnie niebawem ujednoliceniu. Korzystanie ze środków komunikacji miejskiej, mimo podwyżek cen biletów, i tak stanowi najlepszy i najbardziej ekonomiczny sposób podróżowania wśród społeczeństwa.

Najszybsze motocykle na świecie

W ostatnich latach panuje ciekawy niewątpliwie trend, według którego produkowane są coraz szybsze motocykle. Mają one swoich wiernych i oddanych fanów, którzy swoje maszyny dopieszczają w każdym, najmniejszym nawet szczególe, poświęcając im niemałą część swojego życia. Nie ma w tym nic dziwnego, wszak sami zainteresowani utrzymują, że maszyny te są nie tyle zwyczajnym hobby i sposobem na ciekawe spędzanie wolnego czasu, co bardziej życiową pasją. Biorąc pod uwagę to, że ten sport motorowy z całą pewnością no najbezpieczniejszych nie należy, a mimo to ludzie ci oddają mu się bez reszty, należy się z tym zgodzić. Nie mogą oni narzekać na nudę, ponieważ każdego roku koncerny motoryzacyjne wypuszczają na rynek coraz szybsze, charakteryzujące się coraz większą mocą oraz pojemnością silnika maszyny, które z pewnością zaspokoją oczekiwania każdego, najbardziej nawet wymagającego miłośnika szybkich motocykli oraz adrenaliny i dreszczyku emocji, które nierozerwalnie wiążą się z uprawianiem tej dyscypliny.

Ostra jazda

Dawno minęły czasy gdy samochody nie były wyposażane w pasy bezpieczeństwa, lub też montowano je tylko przy przednich fotelach, a przepisy nie nakazywały w sposób bezwzględny ich stosowania. Chociaż niektórzy użytkownicy dróg narzekają na pasy bezpieczeństwa, że ich uciskają lub wręcz krępują, to powinniśmy zdecydowanie nakazywać zapięcie pasów przewożonym pasażerom. W razie wypadku pasażer, który nie ma zapiętych pasów, może narazić na tragiczne skutki przy uderzeniu pojazdu nie tylko swoją osobę, ale też i innych ludzi znajdujących się w pojeździe. Gdyby zapinanie pasów było przestrzegane przez wszystkich użytkowników dróg, mogłoby to uratować nawet 20% śmiertelnych ofiar wypadków. W wyniku przeprowadzonej ankiety ustalono, że jedynie 40% użytkowników dróg bezwzględnie stosuje zapinanie pasów. Prawie, co czwarty pasażer nigdy nie zapina pasów bezpieczeństwa, kolejny zaś 24% tylko czasami. Część osób przyznaje, że zapina pasy bezpieczeństwa jedynie na widok policji. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe założenie pasów.