CIECZ NISKOKRZEPNĄCA

Ciecz niskokrzepnąca. Aby zahMpieczyć silnik praed zamro­żeniem na okres jesienno-zimowy układ chłodzenia suniKa Sb Sinikawypełnia się zwykle cieczą o niskiej – tempe- raturze krzepnięcia, znacznie niższej niż te mp er ał u r a za­marzania wody. Ze względu na ograniczoną zdolność prze­noszenia ciepła (ciepło właściwe mniejsze niż wody) tempe­ratura wrzenia niskokrzepnącej cieczy chłodzącej Powinna hvć wyższa niż 100 °C. Ponadto ciecz niskokrzepnąca po­winna być zupełnie obojętna chemicznie, ą zwłaszcza nie powinna powodować korozji lub działać niszcząco menty układu chłodzenia.Jako ciecze niskokrzepnące stosuje się najczęściej wodne roztwory spirytusu etylowego oraz ghko u Ze wzeledu na niską temperaturę wrzenia alkoholu, podczas pracy silnika zawartość spirytusu w roztworze zmniejsza sie stosunkowo szybko, co stwarza konieczność okresowego uzupełniani^^ ubytku spirytusu w układzie chłodzenia.

Witaj na moim blogu o samochodach! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji zaczerpniętych z mojego doświadczenia pracy jako kierownika serwisu samochodowego. Motoryzacja to duża cześć mojego życia zarówno praca jak i pasja. Zapraszam do czytania artykułów i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)